Information on the processing of personal data

Cloud Solutions Architect pre náš rozrastajúci sa tím

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „Nařízení“), souhlasím se zpřístupněním svých osobních identifikační a kontaktní údajů, údajů uvedených v životopisu a případném motivačním dopisu společnosti KOMIX s.r.o. (správce osobních údajů).

Společnost KOMIX s.r.o., IČ: 47117087, Praha 5, Drtinova 467/2a, PSČ 150 00 (dále jen KOMIX) je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s níže uvedeným účelem, nebo pro legitimní výkon práv státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Zpracovatelem osobních údajů pro KOMIX je společnost Datacruit s.r.o., se sídlem Václavské nám 1, Praha 1, 110 00, IČ: 03545652, jejíž zpracování osobních údajů splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a která zajišťuje náležitou ochranu práv subjektu údajů. Zpracovatel má přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Souhlas je poskytnut za účelem: Evidování mé osoby za účelem zasílání pracovních nabídek nebo nabídek vzájemné obchodní spolupráce.

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného výše a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností KOMIX s.r.o. po dobu: 3 let

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům společnosti KOMIX nebo zpracovateli Datacruit s.r.o., a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Odvoláním souhlasu zároveň není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu kariera@komix.cz.