Informace o zpracování osobních údajů

Systémový inženýr

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Za účelem náboru nových zaměstnanců na základě právního titulu oprávněného zájmu správce, kterým je nabízení pracovních pozic a jejich obsazování, případně též právního titulu provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje “Jméno a příjmení, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, případně Váš životopis, bude-li nám zaslán“. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici.

Po skončení výběrového řízení správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely oprávněného zájmu správce, a to pro potřeby prokázání, že výběrové řízení proběhlo řádně a transparentně a pro účely určení, obhajobu a vymáhání práv správce.

Ochrana osobních údajů – informační povinnost vůči potenciálnímu zaměstnanci

Společnost ERA a.s., IČO 609 16 427, sídlem Průmyslová 462, 530 03 Pardubice považuje ochranu a důvěrnost osobních údajů potenciálních zaměstnanců za velmi důležitou. V tomto ohledu Vás chceme coby správce Vašich osobních údajů transparentně informovat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme, k čemu je využíváme a na základě jaké legislativy tak činíme.

Osobní údaje, které od Vás odesláním tohoto formuláře získáme, jsou následně pracovávány prostřednictvím elektronických systémů společnosti Datacruit s.r.o., IČO 03545652, sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, která vystupuje v roli zpracovatele.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.), tak legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsme od Vás získali, využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti po dobu max. 3 let od jejich získání. Po uplynutí této lhůty budou tak Vaše osobní údaje bezpečně vymazány.

Vaše osobní údaje chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo Vašeho souhlasu. V odůvodněných případech mohou být však Vaše osobní údaje poskytnuty příslušným kontrolním orgánům ČR. Dále Vás také informujeme, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo země EU.

Vaše práva jakožto našeho potenciálního zaměstnance

Vaším přirozeným právem je obdržet podrobné informace o Vašich osobních údajích, které o vás zpracováváme. Máte právo přístupu k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu. Jelikož Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu, náleží Vám taktéž právo kdykoliv vznést námitku proti takto zpracovávaným osobním údajům.

Jste-li přesvědčeni, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, nebo je třeba Vaše osobní údaje opravit, budeme rádi, pokud nám sdělíte Vaše výtky a vše v rámci vzájemné domluvy vyřešíme. Kdykoliv však máte možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice.

Pokud nesouhlasíte s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů, dejte nám to prosím vědět na e-mailovou adresu gdpr@era.aero s heslem NABOR.