Analytik informačnej bezpečnosti

Chceš sa ako Analytik informačnej bezpečnosti stať súčasťou tímu zodpovedného za napĺňanie stratégie informačnej bezpečnosti, primárne orientovanej na dizajn, nasadenie a/alebo podporu existujúcich, alebo nových Identity and Access riešení?

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Či bude Tvojou úlohou?
 • Poskytovať technickú podporu pri výbere, implementácii a správe identity a access management (IAM) riešení
 • Analyzovať a navrhovať optimalizácie a odporúčania na vylepšenie funkčnosti a bezpečnosti týchto riešení
 • Spolupracovať s business a IT, analyzovať požiadavky, zabezpečovať integráciu business/IT aplikácii s IAM riešeniami
 • Monitorovať IAM riešenia, reportovať a riešiť požiadavky/incidenty, vyhodnocovať a reportovať metriky
 • Podieľať sa na projektoch Oddelenia Informačnej Bezpečnosti; poskytovať know how na ostatných IT projektoch
 • Poskytovať podporu pri auditoch vo forme zberu dôkazov, logov a ich analýz

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti informačných technológií alebo informačnej bezpečnosti/2+ rokov praxe v oblasti informačnej bezpečnosti (oblasť Identity a Access je plus)
 • Technická odbornosť v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí: autentikácia a autorizáca, identity a access manažment, access governance, manažment privilegovaných účtov, hodnotenie bezpečnostných rizík, programovacie jazyky (SQL, REST API, PowerShell sú plus)
 • Analytické myslenie a dobré komunikačné zručnosti
 • Plynulá znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom)

Čo dostanete na oplátku:

 • Možnosť HOME OFFICE
 • Ročný bonus vo výške 50% základnej mesačnej mzdy
 • Príspevok na dochádzanie alebo relokáciu
 • Pravidelné prehodnotenie platu
 • Flexibilná pracovná dobu
 • Príspevok do tretieho piliera
 • Dovolenka naviac
 • Vzdelávací a rozvojový plán
 • Športové aktivity a firemné akcie
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail