Informace o zpracování osobních údajů

Műszerész

Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és tárolásához

A Manuvia Expert Recruitment HU Kft. kiemelten odafigyel az adatvédelemre és az Ön személyes adatait az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2016. április 27-én kelt, a természetes személyek személyes adatainak fedolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016/679-es rendeletével összhangban dolgozza fel.

Ezúton beleegyezésemet adom a Manuvia Expert Recruitment HU Kft. részére, (székhely: 1214 Budapest, Akácfa u. 5. 2/8., cégjegyzék szám: 01-09-994838) a kérdőíven megadott személyes adataim feldolgozásához.
Hozzájárulok, hogy feldolgozott személyes adataimat szükség esetén további személyes adatokkal egészítsék ki a feldolgozás céljának teljesítése céljából.

(A Manuvia Expert Recruitment HU Kft. az alábbi adatokat kezeli: elérhetőségei, a képesítésére és tapasztalatára vonatkozó információk, érdeklődése, esetlegesen fizetési igénye, a pályázó által rendelkezésre bocsátott esetleges referenciák, bizonyítványok.)

Kijelentem, hogy a fenti adatokat önszántamból közöltem, pontosak és valósak. Beleegyezésemet adom, hogy a Manuvia Expert Recruitment HU Kft. felhasználja őket munkaerőközvetítés céljából, és e célból megadhatja őket harmadik személyeknek.

Kijelentem, hogy a Manuvia Expert Recruitment HU Kft. tájékoztatott jogaimról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelete alapján, és mindenekelőtt ennek a beleegyezésnek a bármikori visszavonásához való jogomról.