Informace o zpracování osobních údajů

Obchodno - technický zástupca

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosti RecruLab, s.r.o. (IČO: 51 029 499). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise, motivačnom liste ako aj pripojených fotokópiách príloh budú použité pre účely spracovania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie na dobu 24 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Tento Súhlas udelujete spoločnosti RecruLab s.r.o. a zároveň dávate súhlas na preposlanie náležitých údajov tretím stranám za účelom sprostredkovania zamestnania.