Informace o zpracování osobních údajů

Řidič VKD

Vyplněním a odesláním či nahráním svého životopisu udělujete společnosti Talentinno s.r.o., IČO: 08026092, se sídlem Ovocný trh 568/17, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále také jako „Správce“) souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy v životopisu a registračním formuláři, a to dle podmínek uvedených v Informaci o zpracování a ochraně osobních údajů na stránkách https://www.talentinno.cz/, kde jsou rovněž obsaženy podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve.