Informace o zpracování osobních údajů

Řidič VZV

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Uděluji tímto souhlas společnosti DISPONERO s.r.o., se sídlem Písnická 765/25, Kamýk, 142 00, Praha 4, IČ: 288 68 927, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 150155 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, email a další údaje vyplývající ze životopisu včetně fotografie.
  2. Shora uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro účely personálního výběrového řízení (zpracování, uchování, třídění a poskytování třetím osobám za účelem výběru budoucího zaměstnance). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu dle archivačních lhůt vyplývajících z právních předpisů.
  3. S výše uvedeným zpracováním a poskytováním třetím osobám (potenciálním budoucím zaměstnavatelům) uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.