Asistent Managera Vyroby

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Ponúkame jedinečnú pracovnú príležitosť pre spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti výrobý a dodávky komponentov v segmente výroby elektromobilov. Máte unikátnu šancu pracovať s modernými technológiami a s TOP značkami na svetom automobilovom trhu.

Hľadáme talentovaného mladého výrobného inžiniera, ktorý by dohliadal a zlepšoval výrobné procesy a stal sa tak akokeby predlženou rukou Výrobného Riaditeľa.
Povinnosti výrobného inžiniera zahŕňajú identifikáciu oblastí na zlepšenie, udržiavanie vysokej úrovne výroby a kvality produktov, navrhovanie nových produktov a procesov, ako aj zabezpečenie nákladovej efektívnosti a súladu s regulačnými normami.
Ak chcete byť úspešný ako výrobný inžinier, mali by ste byť schopní efektívne pracovať v tíme a mať vysokú úroveň technických znalostí získaných v spoločnostiach pracujúcich na dodávaní výrobkov a produktov v oblasti automobilového priemyslu.

 • Inžinier výrobného procesu vyvíja a organizuje výrobné operácie. Vyvíja úspešný pracovný postup, prispôsobuje sa meniacim sa podmienkam a vyvíja nové zariadenia, postupy a zásady na zvýšenie efektívnosti vo všetkých operáciách a na splnenie požiadaviek zákazníkov,
 • Identifikujte problém, identifikujte kritériá a obmedzenia, brainstormujte možné riešenia, vyberte proces, otestujte definovaný tok procesu, vyhodnoťte výsledky, upravte proces a zdieľajte najlepšie riešenie,
 • Stretnutie s výrobnými manažérmi s cieľom posúdiť existujúce výrobné procesy a identifikovať oblasti na zlepšenie so zameraním na bezpečnosť, kvalitu, zníženie procesných odpadov s cieľom zvýšiť produktivitu,
 • Stanovenie riešení problémov a implementácia zlepšení, navrhovanie a testovanie upgradov procesov a nových procesných systémov,
 • Vykonávanie odstraňovania problémov a spolupráca s tímom kvality na vytvorení nových procesných máp v prípade reklamácií od zákazníkov,
 • Vykonávanie optimalizačných testov na zlepšenie efektívnosti a vývoj rutín a osvedčených postupov na vývoj a implementáciu opatrení zameraných na kvalitu produktu a úsporu nákladov,
 • Vytvárať a udržiavať procesnú / produktovú dokumentáciu pre výrobu aktualizovanú v interných systémoch podľa požiadaviek klienta,
 • Zabezpečenie súladu výrobných procesov, zariadení a produktov s bezpečnostnými normami a právnymi predpismi,
 • Implementovať nový projekt/proces/produkt v miestnych výrobných podmienkach, vrátane prípravy pilotných testov,
 • Komunikácia so zákazníkmi, inetrnými odeleniami a manažmentom ohľadom zverených projektov na dennej báze,
 • Vypracovanie podrobných návrhov zariadení, procesov a pracovného toku,
 • Monitorovanie KPI výroby s cieľom znížiť náklady na údržbu a zlepšiť efektivitu (OEE, čas prechodu, prestoje).

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Byť úspešným kandidátom pre pozíciu inžinier výrobného procesu, by ste mali mať rozsiahle skúsenosti s návrhom procesných postupov, vynikajúce technické zručnosti a analytické myslenie, mať skúsenosti analyzovať procesný systém a implementovať jednoduché efektívne zmeny na zvýšenie výroby a uspokojenie očakávani zákazníka.

 • Vzdelanie v strojárskom inžinierstve, automatizícií a príbuzných odboroch,
 • Preukázateľné pracovné skúsenosti na podobnej pozícii (so zameraním na výrobné procesy v automotive priemysle),
 • Schopnosť projektového manažmentu, Lean manažmentu, 5S, TPM, SMED,
 • Skúsenosti s vyhodnocovaním a odstraňovaním porúch výrobných procesov a strojov,
 • Výborné komunikačné schopnosti ústne aj písomne,
 • Silná organizácia a analytické myslenie,
 • Vysoká úroveň technickej odbornosti,
 • Skúsenosti s používaním programov na analýzu údajov a súvisiaceho softvéru,
 • Znalosť Microsoft Office,
 • Anglický jazyk na pokročilej úrovni.

Čo dostanete na oplátku:

o Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti,
o Neustále formy vzdelávania a zvyšovania odbornej kvalifikácie,
o Bonusy a odmeny vyplacané mesačne (výkonnostné a dochadzkové),
o Odmeny vo výške 13-teho a 14-teho platu hodnotené na základe hospodárskeho výsledku spoločnosti a seniority zamestnanca.

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Žádné podobné pozice jsme nenašli