C# developer

Pre popredného klienta v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb zákazníkom a vývoja technológii, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu C# developera.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Budete úzko spolupracovať s architektmi a inžinierskymi tímami pri vytváraní novej softvérovej platformy na riadenie, servis a údržbu stoviek tisíc zariadení ako CT, MRI, ultrazvuky atď. a rôznych iných systémov na celom svete.
 • Pracovať na náročných úlohách, ktoré umožnia integráciu zdravotníckych zariadení a spracovanie vysoko výkonných, ako aj veľkých objemov údajov.
 • Podieľanie sa na architektúre, dizajne a technickom dlhu produktu s cieľom zabezpečiť škálovateľnú SW platformu, na ktorú možno pripojiť a konfigurovať služby.
 • Návrh a implementácia softvérových komponentov na základe softvérového návrhu (napr. webové služby RESTful atď.)
 • Transformácia požiadaviek rôznych zainteresovaných strán do implementácie biznis logiky v backendovej službe.  
 • Podpora stratégie testovania z hľadiska písania automatizovaných testov a jednotkových testov
 • Zabezpečenie kvality softvérového produktu (súlad s procesom vývoja)
 • Údržba a zlepšovanie rôznych častí používateľského rozhrania
 • Integrovať časti front-endu s backendovými službami a nasadzovať micro-sites s pomocou  micro-service architecture
 • Nasadenie a monitorovanie služieb
 • Zapracovanie spätnej väzby od používateľov a požiadaviek na zmeny v krátkych vývojových cykloch (agilný vývoj)
 • Dokumentácia návrhu a implementácie produktu
 • Vyšetrovanie a oprava chýb softvéru

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • Bakalársky alebo magisterský titul v oblasti informatiky alebo v príbuznom odbore
 • Viac ako 5 rokov praktických skúseností s vývojom softvéru agilným spôsobom
 • výborná znalosť: C#, .NET, 
 • dobrá znalosť .NET Core, ASP.NET Core
 • dobré porozumenie OOP, SOLID, Clean Code
 • skúsenosti s automatizáciou testov a jednotkovým testovaním
 • porozumenie kontinuálnej integrácii a kontinuálnemu nasadzovaniu
 • angličtina v hovorenej a písanej forme
 • mentorovanie a vedenie mladších vývojárov
 • kultúra otvorenej spätnej väzby a neustáleho zlepšovania, tímový hráč

Je dobré mať:

 • Docker, Kubernetes, Helm
 • základné znalosti o networkingu - TCP/IP
 • skúsenosti s TDD
 • Java, JavaScript

Čo dostanete na oplátku:

 • Variabilný a vianočný bonus
 • Hybridný typ práce - kombinácia práce na diaľku a práce z kancelárie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Bridge days - bezplatné extra platené voľno 6 dní ročne 
 • 3 dni zdravotného voľna ročne (nie je potrebné povolenie od lekára)
 • V prípade choroby 100 % náhrada mzdy 20 dní/rok, to zahŕňa max. 10 dní/rok na starostlivosť o rodinu
 • Doplnkový dôchodkový plán
 • 300 EUR na regeneráciu pracovnej sily prostredníctvom systému kafetérie
 • Wellbeing program - psychologické, právne a finančné poradenstvo
 • Program starostlivosti o rodinu (dotácia na novorodencov, materská dovolenka, materské školy, letné tábory)
 • Program udržania zamestnancov (pracovné výročie, životné výročie, zamestnanecké pôžičky)
 • Program vzdelávania a rozvoja (obchodné a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, školenia mäkkých zručností,...)
 • Nastaviteľný stôl na státie ako štandard
 • Účasť na svetoznámych IT konferenciách ako Microsoft IGNITE pre najlepších zamestnancov
 • Široké portfólio projektov v oblasti zdravotníctva a rotácia pracovných miest v rámci spoločnosti (kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, IT služby v oblasti zdravotníctva, ...)
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Informační technologie, region Bratislavský kraj

IT projektový manažér v AUTOMOTIVE závode

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Lozorno
 • 2 500 - 3 500 EUR/mes

Pozíciu obsadzujeme pre výrobnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti automotive. Hlavnou náplňou práce je riadenie projektov medzi IT oddelením a ostatnými oddeleniami, ktoré využívajú alebo zavádzajú…

IT projektový manažér v AUTOMOTIVE závode

Business Process Owner

 • RecruLab
 • Bratislava/ Levice
 • 2 500 - 3 800 EUR/m

As part of the OneERP Application Ownership team, the BPO makes sure, within his/her assigned process area, that the OneERP tool is fit for the purposes of the Company and is operational.1. Design…

Business Process Owner

Aplication Developer

 • RecruLab
 • Bratislava/ Levice
 • 2 500 - 3 300 EUR/m

Maintenance and improvement of existing in-house developed tools Gathering and refinement of software requirements through consultation with internal customers Working with existing applications and…

Aplication Developer