Elektromechanik JUNIOR

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

- zodpovedný za preventívne, prediktívne a nápravné údržbárske operácie na výrobných strojoch a zariadeniach, za manažment náhradných dielov a spotrebného materiálu a za používanie databázy MaintPlane v rámci každodennej pracovnej činnosti

Hlavná náplň práce:

Údržba

·        Zaistiť všetky nápravné aktivity (opravy) na výrobných zariadeniach na základe požiadaviek výroby.

·        Zaistiť všetky preventívne aktivity na výrobných zariadeniach na základe preventívneho plánu údržby.

·        Zúčastniť sa na úprave zariadení vo výrobe.

·        Účasť v pracovných skupinách pri zvyšovaní účinnosti efektívnosti, kapacity stojov a zariadení a zúčastňovať sa pri implementácii operačného systému.

·        Aktívne navrhovať postupy, ako dosiahnuť zadané ciele v kľúčových ukazovateľoch MTTR a MTBF

·        Aktívne sa podieľať a zodpovedať na špecifikácii celkovej miery údržby strojov vo výrobe TPM (nové projekty, výrobné nástroje a zariadenia, úpravy zariadení atď.)

·        Zabezpečovať nápravné údržbárske činnosti na výrobných zariadeniach na udržiavanie celkovej objektívnej výkonnosti OEE.

·        Zabezpečovať preventívne údržbárske činnosti na výrobných zariadeniach na udržiavanie celkovej objektívnej výkonnosti OEE.

·        Úzko spolupracovať s externými pracovníkmi spoločnosti SMRC alebo externými spoločnosťami v prípade operácií v oblasti údržby.

·        Aktívna práca s MaintPlane.

·        Dodržiavanie technologických postupov pri práci so výrobnými zariadeniami.

·        Je schopný pracovať samostatne na pridelených úlohách.

·        Aktívne vyhľadávanie a odstraňovanie nezhôd na zariadeniach.


Kvalita

·        Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem

·        Účasť na tvorbe nových výrobných postupov

 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

·        Rešpektovať všetky bezpečnostné pravidlá, čistotu, 5S, ergonómiu a pravidlá životného prostredia.

·        Rešpektovať všetky legislatívne požiadavky súvisiace s aktivitami, ktoré sa týkajú oddelenia údržby, strojov, zariadení v rámci firmy a operácií oddelenia údržby.

  

Kontinuálne zLEPŠOVANIE 

·        Viesť alebo zúčastňovať sa na zlepšovacích projektoch súvisiacich s pozíciou elektromechanika a oddelením údržby.

·        Implementovať bezpečnostné a environmentálne nápravne opatrenia pri akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode, ktorá vznikla na základe auditu.

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Vyhláška 21

Čo dostanete na oplátku:

4- zmenná prevádzka (12H ráno - 12H noc - 2dni voľno) 

Nepretržitá práca (príplatok 0,52€/hod)

 
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Výroba, region Nitra

Nástrojár - 3 zmeny

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Zlaté Moravce
  • 1 180 - 1 600 EUR/mes
Nástrojár - 3 zmeny