ERP supervisor

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Hlavné povinnosti a zodpovednosť:

• Podpora prvej úrovne a hlavná kontaktná osoba pre používateľov všetkých modulov ABAS (logistika, príprava práce, výroba, controling a finančné účtovníctvo, zabezpečenie kvality, plánovanie výroby atď.)

• Rozhranie medzi používateľmi ABAS, zodpovednými osobami a tímom BApp

• Vytváranie špecifikácií

• Vývoj implementačných koncepcií

• Riadenie projektov ABAS

• Samostatne vytváranie a udržiavanie aktuálnych pracovných pokynov a dokumentácie v prostredí ABAS

• Realizácia školení pre používateľov systému ABAS

• Implementácia štandardov skupiny (CO, ERP atď.)

• Porovnanie slovenských požiadaviek s riešeniami v Rakúsku

• Vedenie zoznamu TODO a príprava rozhodnutí o prioritách (tvorba koncepcie)

• Stanovenie opatrení na zabezpečenie kvality údajov v systéme ABAS

• Zamestnanec sa zaväzuje aj k činnostiam, ktoré nie sú uvedené vyššie, pokiaľ súvisia s dohodnutým typom práce.

• Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s požiadavkami na bezpečnosť, ochranu zdravia a bezpečnosť a systémom riadenia kvality.


Sociálne zručnosti:

• Zodpovedný spôsob práce

• Samostatnosť

• Spoľahlivosť a dôveryhodnosť

• Schopnosť riešenia problémov


Uchádzačov poprosíme posielať CV v Anglickom aj Slovenskom jazyku.

Aké skúsenosti by ste mali mať:

• Niekoľkoročné skúsenosti s prácou so systémami ERP a podnikovými procesmi

• Základné znalosti vývoja softvéru

• Znalosť angličtiny - základná

• Znalosť nemčiny - komunikatívna

• Znalosť slovenčiny – výborná

• Ochota neustále sa rozvíjať


Čo dostanete na oplátku:

Možnosť neustáleho profesného rastu

Práca v dynamickej spoločnosti

Príspevok na cestovné od 10km / 0,25 eur / km.

Bezplatná autobusová kyvadlová doprava SAD- Pankl-SAD.

Podniková jedáleň - zamestnanec prispieva na stravu len 0,70 Eur.

Zaujímavý sociálny program :

permanentka na kúpalisko v Topoľčanoch

voľný vstup do wellness Malé Bielice

365GYM fitness

podnikové akcie

poukaz do lekárne

vzdelávanie a možnosť kariérneho postupu

bonus až 1000€ za odporučenie ďalšieho zamestnanca.

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Výroba, region Topoľčany

Technik testovacích zariadení

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Vráble
  • 1 150 EUR/mes

vykonávanie údržby testovacích zariadení oprava testovacích zariadení podpora obsluhy testovacích zariadení počas výrobného procesuvývoj testovacích zariadení na kontrolu funkčnosti dosiek plošných…

Technik testovacích zariadení

Technik údržby

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Vráble
  • 1 115 EUR/mes

Údržba, kalibrácia a programovanie pridelených strojov a zariadení podľa plánuNastavenie a dodržiavanie procesných a prevádzkových parametrov strojov a zariadení podľa procesných špecifikáciíObsluha…

Technik údržby