Generálny riaditeľ

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

- zodpovednosť za celkové riadenie strojárskej výrobnej spoločnosti

- Stanovovanie a realizácia stratégie a dlhodobých cieľov spoločnosti

- Riadenie všetkých operačných, finančných a obchodných aspektov podnikania

- Rozvoj a udržiavanie silných vzťahov s kľúčovými zainteresovanými stranami

- Vytváranie a udržiavanie podporného pracovného prostredia pre zamestnancov a vytváranie tímovej kultúry založenej na hodnotách spoločnosti

- Monitorovanie výkonnosti spoločnosti a prispôsobovanie stratégie podľa potreby na dosiahnutie stanovených cieľov

- Riadenie rizík a zabezpečenie dodržiavania všetkých regulačných požiadaviek a etických noriem

- Zabezpečenie trvalej inovácie a konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom technologických a obchodných inovácií

- Pravidelná komunikácia s členmi vedenia a zamestnancami o smerovaní a cieľoch spoločnosti.


Aké skúsenosti by ste mali mať:

- Skúsenosti v oblasti vedenia a riadenia spoločnosti v strojárenskom priemysle

- Schopnosť stanoviť a realizovať stratégiu pre dlhodobý rast a úspech spoločnosti

- Vysoká úroveň komunikačných schopností a schopnosť efektívne reprezentovať spoločnosť navonok

- Schopnosť rozhodovať na vysokej úrovni a riešiť komplexné obchodné problémy

- Schopnosť vytvárať a udržiavať silné vzťahy s kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú akcionári, zákazníci a dodávatelia

- Znalosť a porozumenie odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí, a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny v tomto odvetví

- Schopnosť viesť a motivovať tímové prostredie a rozvíjať talent v rámci organizácie

- Etické a morálne hodnoty, ktoré sú v súlade s hodnotami spoločnosti a zákonnými štandardmi

- Vysoký stupeň odolnosti voči stresu a schopnosť efektívne riadiť krízové situácie

- Inovatívny prístup k riešeniu problémov a hľadanie nových príležitostí pre rast a rozvoj spoločnosti.


Čo dostanete na oplátku:

- Ročný bonus do výšky 30% ročného príjmu po splnení stanovených cieľov

- firemný automobil aj na súkromné účely

- široký benefitný systém spoločnosti

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Podobné pozice

VÝVOJÁR/KA aplikácií pre automatizáciu - Vision, Kamerove systémy

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Dubnica nad Váhom
  • 2 000 - 2 400 EUR/mes

Pracoval si s Vision systemami alebo Kamerovymi systemami vo výrobe (Cognex, Keyence)? Chceš sa venovať automatizácii? Máš základy programovania? HĽADAME PRÁVE TEBA!  

VÝVOJÁR/KA aplikácií pre automatizáciu - Vision, Kamerove systémy

SENIOR Hardwer Developer - ELEKTRONIK

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Prievidza
  • 2 300 - 3 000 EUR/mes

Pre významnú medzinárodnú inovatívnu spoločnosť z oblasti automotive hľadáme pre oddelenie hardvéru kolegu, ktorý bude pracovať na vývoji dizajnu elektrických schém, ktoré sú implementované do PCB.

SENIOR Hardwer Developer - ELEKTRONIK

Hardwer Developer - ELEKTRONIK

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Prievidza
  • 1 650 - 2 000 EUR/mes

Pre významnú medzinárodnú inovatívnu spoločnosť z oblasti automotive hľadáme pre oddelenie hardvéru kolegu, ktorý bude pracovať na vývoji dizajnu elektrických schém, ktoré sú implementované do PCB.

Hardwer Developer - ELEKTRONIK