Interný auditor - špecializácia HACCP

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Hľadáme šikovného a zodpovedného človeka na pozíciu Interný auditor, ktorý bude zodpovedný za HACCP, kvalitu výrobkov, textovú časť obalového materiálu výrobkov.

Hlavné úlohy a kľúčové body, ktoré v rámci pozície bude kandidát zastrešovať:

 • aktualizovanie dokumentov HACCP v súlade s platnou legislatívou
 • vypracovanie odborných stanovísk, odporúčaní, tvorba metodík a poradenstvo
 • komunikácia s veterinárnou a inou kontrolou, auditom a dokladovanie požadovaných dokumentov
 • príprava podkladov pre vykonávanie auditu vo výrobných a skladových prevádzkach
 • starostlivosť o meracie zariadenia, ich evidencia a pravidelné kalibrovanie
 • odoberanie vzoriek
 • starostlivosť o OOPP
 • navrhovanie efektívneho využívania finančných prostriedkov, participácia na navrhovaní zlepšení finančného chodu spoločnosti
 • spolupráca s vedúcimi zamestnancami spoločností

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • predchádzajúce skúsenosti s HACCP agendou, prax na obdobnej pozícii aspoň 2 roky
 • skúsenosti s analýzou rizík a stanovením kritických kontrolných bodov v rôznych potravinárskych procesoch
 • analytické a komunikačné zručnosti
 • znalosť platných noriem a legislatívy: auditor HACCP musí mať hlboké pochopenie platných noriem, smerníc a legislatívy v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré ovplyvňujú konkrétny potravinársky proces alebo podnik
 • dôkladnosť a presnosť

Čo dostanete na oplátku:

Benefity radi predstavíme na osobnom pohovore.
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Žádné podobné pozice jsme nenašli