Inžinier kvality

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

KVALITA VÝROBY

Zabezpečuje dodržiavanie procesov v sériovej výrobe, vrátane výrobkov podliehajúcim Bezpečnosti/Nariadeniam
Riešiť reklamácie – interné/externé
Analyzovať internú nepodarkovosť
Zabezpečuje dodržiavanie procesov súvisiacich s nezhodnými výrobkami vo výrobe
Zastrešuje riadenie meracích zariadení
Zabezpečuje/Zúčastňuje sa riadenia klientskych reklamácií vrátane výrobkov podliehajúcim Bezpečnosti/Nariadeniam
Je garantom zavedenia zhodných výrobkov do obehu
Má oprávnenie zastaviť výrobu, v prípade problémov s kvalitou
Školí a oprávňuje operátorov na ich pracovný post
Komunikuje dotknutým oddeleniam zistené anomálie (problém s kvalitou, údržbou…)
Aktivizuje pracovné skupiny, zvoláva schôdze
Ovláda pravidlá ohľadne kvality, životného prostredia, BOZP (nosenie OOPP a podobne) a procesy zavedené v spoločnosti
Zabezpečuje dobrú organizáciu, usporiadanie a čistotu haly a oddelenia kvality
Zabezpečuje dodržiavanie zákonného rámca v oblasti kvality, a súvisiacich aktivít

KVALITA DODÁVATEĽOV

Riadi kvalitu dodávateľov v sériovej výrobe a zabezpečovať reporting v tejto oblasti
Rieši reklamácie vo vzťahu k nákupcom a dodávateľom
Ovláda a zabezpečuje aplikovanie procesov riadenia nezhôd s dodávateľmi
Zabezpečuje refakturáciu nezhôd v kvalite dodávateľom
Zabezpečuje audit výrobného procesu a/alebo systémov u dodávateľov
Organizuje triedenie v prípade urgencie
Zabezpečuje interné zaškoľovanie

Aké skúsenosti by ste mali mať:

  • minimálne 3-roky prax na danej pozícii
  • anglický jazyk B1

Čo dostanete na oplátku:

Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby plastových komponentov pre automobilový priemysel.
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail