IT Infrastructure Project Coordinator (Potrebna znalosť: LINUX)

POĎ PRACOVAŤ PRE VÝZNÁMNU EUROPSKU IT SPOLOČNOSŤ. Pre naše prostredie IT infraštruktúry hľadáme projektového manažéra IT infraštruktúry, ktorý bude riadiť IT projekty.

 • Máte skúsenosti s vedením celopodnikových projektov IT infraštruktúry?
 • Máte technické skúsenosti v oblasti Linux/Windows/DB?
 • Chcete využiť svoje know-how v oblasti IT infraštruktúry a riadiť projekty na vysokej úrovni?

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Práca v rámci rôznych úrovní organizácie a zainteresovaných strán vrátane vyššieho vedenia s cieľom koordinovať časové harmonogramy a výsledky viacerých projektov a iniciatív súčasne.
 • Podporujete úspešnú realizáciu projektu v súlade s požiadavkami na súlad a bezpečnosť
 • Preukazujete silné vodcovské schopnosti pri riadení medzi funkčných tímov v rámci vysoko prioritných, komplexných projektov, ktoré si vyžadujú značné zdroje a vysokú úroveň funkčnej integrácie od začiatku až do konca.
 • Zodpovedá za zabezpečenie úspechu projektu pochopením potrieb podniku, zosúladením vedenia, identifikáciou potenciálnych rizík a riešení a určením spôsobu využitia IT technológií
 • Vytvárať a riadiť celý rad projektov, projektových harmonogramov a komunikačných plánov pozostávajúcich z viacerých projektov alebo komponentov
 • Pripravovať správy o stave projektu s cieľom preukázať celkový stav projektu, kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), riziká, problémy, dosiahnuté výsledky, ďalšie kroky a žiadosti o eskaláciu
 • Komunikovať so všetkými úrovňami spoločnosti o stave projektu vrátane stavu a potrebných úprav plánu na výkonnej úrovni.
 • Aktívne riadiť kritickú cestu, ktorá umožňuje sledovanie rizík/problémov skôr, ako majú vplyv na projekt
 • Vždy kontrolujte rozpočet a zabezpečte, aby neboli porušené rozpočtové limity
 • Účasť na auditoch IT
 • Cestovanie do Nitry/Viedne, ak si to vyžaduje prevádzka a projekt
 • Dostupnosť po pracovnej dobe, ak si to projekt vyžaduje

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • Skúsenosti s riadením technického nasadenia, projektových plánov s dobrou znalosťou IT infraštruktúry
 • Technické zázemie (Linux/Windows/DB) a pochopenie infraštruktúry komplexného bankového prostredia
 • Znalosť dizajnového myslenia, definovania stratégie, koncepcie agility a spôsobu fungovania v rýchlo sa meniacom prostredí
 • Schopnosť dekomponovať problémy a prijímať rozhodnutia, keď problémy alebo riešenia nie sú stopercentne definované
 • Jasné chápanie vízie projektu, cieľov, rozsahu a pôsobnosti práce, očakávaných výsledkov, obchodnej hodnoty a vplyvu, časového harmonogramu a cestovných máp
 • Dobré písomné a verbálne komunikačné zručnosti so schopnosťou efektívne komunikovať s rôznym publikom vrátane vrcholového manažmentu
 • Široká škála zručností z oblasti koordinácie projektov, tímovej komunikácie a obchodnej administratívy

Čo dostanete na oplátku:

 • 13. Plat
 • Každoročné navyšovanie platov
 • Mimoriadne odmeny
 • Stravné lístky bez zrážok
 • Multisport karta
 • Príspevok na tímové športové aktivity
 • Firemné podujatia - letný večierok, vianočný večierok
 • Spoločné večere s generálnymi riaditeľmi
 • IT školenia
 • Jazykové školenia ( nemčina, angličtina)
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Zľavy u vybraných obchodných partnerov
 • Bonus za privedenie priateľa
 • Home office je samozrejmosťou
 • Kompenzácia za prípadné nadčasy
 • Výborná káva na pracovisku zadarmo

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Informační technologie, region Slovensko

Lead Project Engineer

 • IT match
 • Remote
 • 300 EUR/MD

We are in search of a seasoned and energetic Lead Project Engineer to become an integral part of our team. This position encompasses the duties of a Tech Lead, Team Lead, and Project Owner,…

Lead Project Engineer

SERVICE DESIGNER LEAD

 • Goodcall Slovakia
 • Bratislava
 • 3 000 EUR/mes

Hľadáme nadšeného leadra pre tím servisného dizajnu! Máš zápal pre kreatívne riešenia a trúfneš si na vedenie teamu  Servisneho Dizajnu s energiou a vášňou? Tak sme na teba zvedaví!

SERVICE DESIGNER LEAD

Senior QA Automation Engineer

 • RecruLab
 • Slovakia
 • 2 500 - 4 000 EUR/m

We are a dynamic and enthusiastic team dedicated to both hard work and enjoying our tasks. Our collective strengths lie in the diverse skills, experiences, and backgrounds we bring to the table,…

Senior QA Automation Engineer