Manažér/ka údržby

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • riadenie úseku údržby v spoločnosti
 • koordinácia prác údržby - elektro, automatizácia, pneumatika, hydraulika,
mechanika
 • špecifikácia náhradných dielov
 • práca s technickou dokumentáciou
 • správa budov a areálu spoločnosti
 • plánovanie, sledovanie a optimalizácia nákladov na údržbu
 • komunikácia s dodávateľmi strojov, náhradných dielov a vykonávanie
dohľadu
 • plánovanie, koordinácia a zodpovednosť za realizáciu preventívnej,
operatívnej údržby a servisu strojov a zariadení podľa stanovených termínov
 • zodpovednosť za plynulý chod a údržbu výrobných zariadení spoločnosti
 • zodpovednosť za vyhradené technické zariadenia podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • ČESTNOSŤ
 • schopnosť riešiť vzniknuté technické problémy výroby
 • komunikatívnosť
 • schopnosť aktívne a efektívne pracovať v tíme a podporovať tím
spolupracovníkov
 • orientácia v technickej dokumentácii
 • aspoň 5 ročná skúsenosť ako manažér alebo vedúci údržby - riadenie tímu
údržbárov (10-15 ľudí) rôznych profesií, v automotive alebo výrobe
 • odborná spôsobilosť FO pre el.zariadenia § 23. vyhl. 508/2009Z.z. výhodou
 • základná znalosť PLC systémov (Siemens S7, B&R, Omron)

Čo dostanete na oplátku:

BENEFITY
 • ročný bonus,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • životné a úrazové poistenie aj mimo pracoviska a v zahraničí,
 • finančný príspevok zameraný na zdravie a revitalizáciu,
 • zamestnanecké zľavy na firemné produkty,
 • firemné akcie,
 • darčekové poukazy,
 • možnosť výberu formy stravovania (závodné stravovanie alebo poskytnutie
stravných lístkov),
 • Od 1.5.2022 stravné lístky v hodnote 4,50 €, zamestnanec hradí 0,40 €,
 • odmena pri pracovných jubileách v spoločnosti,
 • odmena za odporučenie zamestnanca,
 • OOPP -Zabezpečuje firma občerstvenie na pracovisku hradené zamestnávateľom
 • príspevok na rekreáciu
 • občerstvenie na pracovisku

Denný pracovný čas je 7,5 h + prestávka na oddych a jedlo v trvaní 30 minút bez nároku na mzdu.
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail