Operátor výroby

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Používanie zariadenia na lisovanie a paletizovanie materiálu.
 • Používanie vysokozdvižných vozíkov na manipuláciu s materiálmi.
 • Obsluha mostového žeriavu
 • Podporovať ďalšie logistické a výrobné úlohy.
 • Vedenie záznamov o vykonaných činnostiach.
 • Udržiavanie zariadení v čistom a funkčnom stave.
 • Udržiavanie čistoty na pracovisku.
 • Hlásenie všetkých nehôd, porúch strojov, chýbajúcich a opotrebovaných súčasti nástrojov, vybavenia a/alebo iné problémy zistené počas pracovnej doby.
 • Účasť na zlepšovacích činnostiach.
 • Zdieľať znalosti s ostatnými kolegami prostredníctvom školení alebo iných nástrojov na zdieľanie.
 • Rešpektovať definované environmentálne normy.
 • Dodržiavanie zásad ochrany zdravia, bezpečnosti a prevencie pred nehodami.
 • Konať v núdzovej situácii s prostriedkami, ktoré majú k dispozícii

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • Skúsenosti s vysokozdvižným vozíkom - výhodou, NIE podmienkou
 • Skúsenosti s obsluhou žeriava - výhodou, NIE podmienkou

Čo dostanete na oplátku:

OOP
Vždy: uniforma / bezpečnostná obuv / ochrana sluchu / prilba
Pri manipulácii s materiálom: Návleky / Rukavice
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail