Project launch manager

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Čo Vás čaká?

* Zabezpečenie bezchybnej produkcie a dokonalé spustenie P1 v spojení s vývojom projektu P1/P0 realizovaného vo vývojovom centre

* Zodpovednosť za dosiahnuté výsledky projektu od prípravy míľnika procesu vypnutia nástroja (OTOP a FDPR) až po ukončenie projektu (PRCL).

* Zaistiť ciele projektu, zákaznícke požiadavky v správnej kvalite, čase a ziskovosti

* Operatívne riadiť spustenie projektu

* Vedenie projektového tímu, nielen na úrovni závodu

* Plánovanie a realizácia úloh na projekte v rámci plnenia cieľov kvality

* Zaistiť dosiahnutie kľúčových ukazovateľov výkonnosti projektu

* Riadiť projekt podľa štandardov spoločnosti

* Riadiť proces dopytu, nacenenia zmien a nábehu vlastného projektu

* Overovať dostupnosť kapacít a investícií vo výrobnom závode

* Vyhodnocovať vedľajšie náklady projektu a prinášať plány na zlepšenie

* Zaistiť a riadiť projektové zdroje, investície (budget)

* Kontrolovať a overovať činnosti členov projektového tímu a navrhovať scenáre na dosiahnutie míľnikov

* Koordinovať komunikáciu smerom k zákazníkovi a do závodu

* Byť prostredníkom medzi vývojovým tímom projektu a zákazníkom

* Podporovať uplatňovanie základných hodnôt spoločnosti, jej kultúru a štandardy

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Čo od Vás potrebujeme?

* ukončené VŠ alebo min. SŠ so znalosťou product managementu a zodpovedajúcou praxou

* Skúsenosti v automobilovom priemysle

* Skúsenosti na obdobnej pozícii aspoň 3 roky

* Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni - B2

* Slovenský jazyk aspoň na úrovni B2

* Prax s vedením projektu, budgetu, APQP...

* Skúsenosti s normami kvality, FMEA, PPAP, APQP...

* Znalosti a prax procesu vývoja produktov

* Skúsenosti v iných funkciách vývoja (Kvalita, Proces, Predaj, Nákup...)

* Komunikačné a organizačné zručnosti pre riadenie projektov

* Pokročilé znalosti MS Office, MS Project alebo iného SW pre plánovanie projektu

* Dynamická, iniciatívna a proaktívna osobnosť

* Prezentačné a komunikačné schopnosti

Čo dostanete na oplátku:

Na oplátku Vám ponúkame: 

* Mesačné bonusy

* Koncoročné odmeny

* Príspevok na dopravu vo výške 50€

* Príspevok na III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie)

* Multisport karta (po skúšobnej dobe)

* Možnosť čiastočného home office (po skúšobnej dobe)

* Flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby

* Jazykové kurzy v pracovnom čase

* Technické a manažérske školenia

* Podpora kariérneho rozvoja a rastu

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Žádné podobné pozice jsme nenašli