Projektový manažér - rozpočtár

Riadenie a zabezpečenie chodu prevádzky, vedenie tímu údržbárov, vedúcich údržby

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Kompletná príprava realizačných rozpočtov vrátane cenových ponúk a porovnania s projektom
 • Kompletná príprava podkladov do výberových procesov
 • Plánovanie, kalkulácia, príprava a koordinovanie investičných/stavebných projektov
 • Komplexné zastrešenie stavebnej realizácie od prevzatia až po odovzdanie stavby
 • Výber dodávateľov a príprava zmluvy/objednávok na práce
 • Vedenie stavebného denníka.
 • Účasť na kontrolných dňoch.
 • Riadenie zmenových konaní, úprav, požiadaviek, reklamácií a iných požiadaviek zákazníka pri projektoch.
 • Kontrola dodržiavania schválených termínov, postupov a rozpočtu jednotlivých projektov.
 • Kontrola kvality vykonaných prác.
 • Koordinácia a spolupráca s dozorom stavby v prípade ak je táto pozícia dosadená zákazníkom.
 • Vedenie rokovaní s dodávateľmi a účasť pri ich výbere v spolupráci s vedením spoločnosti a ostatnými dotknutými úsekmi spoločnosti.
 • Riadenie a schvaľovacie úkony pri preberaní stavebných diel.
 • Príprava a podanie žiadostí, ohlásení, oznámení, vyjadrení , námietok a pod. v rámci územného a stavebného konania.
 • Dodržiavanie a plnenie požiadaviek a nariadení integrovaného manažérskeho systému, najmä riadenia projektovej a stavebnej dokumentácie.
 • Zodpovednosť za hospodárenie/výnosnosť stavebných realizácií.
 • Dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri stavebných úpravách a zodpovednosť za BOZP
 • Dodržiavanie predpisov objednávateľa ohľadom stavebných prác (BOZP, čas vyhradený pre hlučné práce, ochranu výťahov, lobby..).
 • Práca vyžaduje cestovanie v rámci SR podľa projektov.


Aké skúsenosti by ste mali mať:

Vodičský preukaz

 • B

Prax na pozícii/v oblasti

 • Prax v danej oblasti ( 3 roky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Praktické, technické a analytické myslenie,
 • schopnosť vyjednávať o cene dodávky a termíne jej dodania
 • dôslednosť, komunikatívnosť, ochota cestovať po Slovensku


Čo dostanete na oplátku:

 • Služobné auto
 • Flexibilná pracovná doba
 • Firemné akcie
 • Teambuildingy
 • Jazykové kurzy a školenia
 • Kafetéria 
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Stavebnictví a reality, region Bratislavský kraj

Rozpočtár

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Bratislavský kraj
 • 1 400 - 2 200 EUR/mes

Obsadzujeme pracovnú pozíciu pre významného klienta, pôsobiaceho v odvetví pozemných stavieb 20 rokov. 

Rozpočtár