Riaditeľ Strednej Odbornej Školy

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Staň sa súčasťou známeho a silného brandu v oblasti technického a odborného vzdelávania.

Náš klient, pomáha veľkým a stredným priemyselným podnikom neustále rásť a zdokonaľovať sa a to hlavne prostredníctvom technického a odborného vzdelávania svojich žiakov. Žijú touto víziou a robia všetko preto, aby čo najlepšie a odborne pripravili absolventov a externých žiakov pre tieto výrobné spoločnosti a pomohli im tak, zjednodušiť a zlepšiť ich každodenný chod podnikania.

Do čela tejto školy hľadáme nového riaditeľa s veľkou vášňou pre odborné vzdelanie, inovatívnym myslením a skúsenosťami a znalosťami aj zo zahraničia. Niekoho, kto sa nadchne pre celkovú koncepciu školy ale aj jej externého technického vzdelávania a je pripravený posilňovať a zlepšovať celkovú stratégiu jej rozvoja.

Náplň práce:

- Prioritne sa stať všeobecne uznávaným a proaktívnym reprezentantom školy,

- Vytvárať stratégiu školy so zameraním na odborné a prakticky orientované vzdelávanie,

- Tvoriť strategické ciele, ich presadzovanie a vyhodnocovanie,

- Úzko spolupracovať s partnermi a spolupracujúcimi organizáciami školy,

- Riadiť a motivovať pedagogických a odborných zamestnancov školy,

- Nastavovanie strategických ukazovateľov, ich presadzovanie a sledovanie,

- Nadväzovanie zahraničných partnerstiev so školami a organizáciami s cieľom rozvíjania nových učebných programov a ďalšieho vzdelávania.


Aké skúsenosti by ste mali mať:

- Hľadáme inovatívneho a moderného riaditeľa školy so silnou orientáciou na odborné vzdelávanie,

- Ideálne získane pracovné skúsenosti zo stáži alebo pôsobenia na zahraničných školách,

- Silné osobnostné, odborné ale aj morálne predpoklady na riadenie väčšieho tímu kolegov,

- Výborná znalosť cudzích jazykov (s preferenciou na anglický jazyk),

- Výborne technické znalosti práce s MS Office,

- Primeraná flexibilita povahe danej pozície a práce.

Kvalifikačné predpoklady :

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

• odborná pedagogická spôsobilosť (samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec)

• min. 5 rokov pedagogickej praxe

• získané profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca (základný program funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca)

(Absolvovanie základného programu a rozširujúceho programu sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania.)


Čo dostanete na oplátku:

• Silné zázemie a prostredie už dlhodobo existujúcej nadnárodnej vzdelávacej inštitúcie,

• Ucelený a fungujúci systém spolu s overenou firemnou stratégiou,

• Výborne dlhodobé výsledky a obrovský potenciál pre ďalší odborný a obchodný rast,

• Najlepšia technická vybavenosť a odbornosť na trhu,

• Služobný automobil aj k súkromným účelom (stredná trieda),

• Služobný mobil a notebook,

• Fantastický a zapálený tím ľudí.


Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Žádné podobné pozice jsme nenašli