Samostatný technik výroby rozvádzačov

Pozíciu obsadzujeme pre spoločnosť, ktorá sa špecializuje na budovanie moderných, inovatívnych, silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií pre administratívne, obchodné a bytové komplexy.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Náplň práce:
 • Čítanie technickej dokumentácie pre výrobu rozvádzačov
 • Kontrola rozsahu dodávky a správnosti komponentov
 • Príprava rozvádzačov na finálnu montáž
 • Kompletizácia skríň a ich vybavenia
 • Osadenie prvkov, označenie, popis komponentov
 • Výroba a zapojenie káblových zväzkov podľa projektu
 • Konzultácia technických nezrovnalostí s nadriadeným alebo projektantom
 • Overenie funkcie rozvádzača – funkčná skúška
 • Vyznačenie všetkých zmien a odchýlok od výrobnej dokumentácie do PD
 • Úpravy už hotových rozvádzačov
 • Pracovná doba od 7:00 - 15,30

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • samostatné čítanie
elektrotechnických zapojovacích
výkresov (jednopólové schémy
rozvádzačov)
 • samostatná práca pri výrobe
rozvádzačov, mechanické
skladanie jednotlivých
komponentov rozvádzačov,
pripojovanie a zapojovanie
jednotlivých prvkov podľa
výrobnej dokumentácie
 • mechanické úpravy skríň
rozvádzačov (drobné zámočnícke
práce)
 • pomáha zástupcovi registrovanej
osoby pri montáži určených
meradiel (elektromery a meracie
transformátory prúdu)
 • pomáha skúšobnému technikovi
pri výstupnej kontrole (kontrola
zapojenia, elektrická funkčnosť
použitých prístrojov, skúška
izolácie, ochranné opatrenia)
 • odborná spôsobilosť podľa
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. min. § 22

Čo dostanete na oplátku:

 • Práca v stabilnej spoločnosti s
dlhoročnými skúsenosťami
 • Jedinečná príležitosť pracovať na
realizácii významných projektov
v oblasti energetiky
 • Možnosť osobného rastu
 • Zaujímavý sociálny program
 • Motivujúce platové ohodnotenie
 • Odborné vzdelávanie, tréningy a
školenia
 • Priateľský prístup
 • Športové a spoločenské aktivity
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail