Senior Construction Manager

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Riadenie procesu výstavby schválených projektov - stavieb

Zodpovednosť za prípravu zmlúv s dodávateľmi, externými konzultantmi a ostatnými účastníkmi projektu

Zastupovanie investora pri plnení povinností voči orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy v priebehu realizácie, vyplývajúce z platných zákonov a ostatných predpisov uplatňovaných pri realizácií stavieb

Zaistenie kontroly projektovej dokumentácie, hľadanie efektívnych riešení a zaistenie ich následného zapracovania do dokumentácie

Príprava a kontrola riadiacich harmonogramov, sledovanie plnenia detailných harmonogramov

Príprava tendrov a zodpovednosť za výber jednotlivých dodávateľov, Construction management, technický dozor ostatných účastníkov procesu výstavby

Zodpovednosť za náklady, rozpočet, kontrolu faktúr

Navrhovanie najvhodnejších technických riešení a spôsobov realizácie diela

Kontrola priebehu stavebných prác, ich kvality a projektových zmien

Sledovať a evidovať náklady jednotlivých dodávateľov a obchodných partnerov, rozpočet, kontrolovať faktúry

Svojimi znalosťami a skúsenosťami zabezpečovať maximálne množstvo informácii, podkladov, výstupov ku konkrétnemu projektu, na ktorom pracuje

Korektne a včas vykonávať činnosť investorského dohľadu nad činnosťou zhotoviteľa

Spravovať mesačný report a investiční doporučení ku zvereným projektom

Zabezpečiť výber a zmluvné vzťahy s externými poradcami

Zabezpečiť súčinnosť pri riešení bankového financovania a čerpania finančných zdrojov v priebehu realizácie výstavby projektu

Zodpovedať za strategické technicko-stavebné rozhodnutia po konzultácií s Senior Construction Manager

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Min 3 roky na podobnej pozícii

Min 1 ucelený projekt na pozícii riadiaceho Construction Managera

Veľmi dobrý prehľad v rámci riadenia a organizácie výstavby

Skúsenosti s riešením kritických situácií

Odolnosť voči stresu

Vysoká odbornosť v rámci realizácie v stavebníctve

Aktívne hľadanie riešení

MS Office – pokročilý

MS Project – mierne pokročilý

Čo dostanete na oplátku:

Ročný bonus

Cafeteria

Príspevok na vzdelávanie

Športové aktivity

25 dní dovolenky

2 Sick days ročne

Príspevok na stravné

Firemné akcie a teambuldingy

Ovocie, káva, čaj nepretržite na pracovisku

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Stavebnictví a reality, region Bratislava

Asset / Property Manager

  • RecruLab
  • Bratislava
  • 2 200 - 4 000 EUR/mes

Asset / Property Manager je zodpovedný za riadenie prevádzky rezidenčných nehnuteľností. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť optimálnu prevádzku nehnuteľností prostredníctvom výberu vhodného bytového…

Asset / Property Manager

Commercial Property Manager

  • RecruLab
  • Bratislava
  • 2 500 - 4 500 EUR/mes

Commercial Property Manager je zodpovedný za chod komerčných nehnuteľností a je zapojený do všetkých aspektov každodenného chodu nehnuteľností. Korektne a včas vypracováva podkladové materiály,…

Commercial Property Manager

Obchodný manažér

  • RecruLab
  • Bratislava
  • Dohodou

Do nášho dynamického tímu hľadáme manažéra, ktorý kompletne zastreší rozbeh a realizáciu našich vlastných developerských projektov.

Obchodný manažér