Senior finančný účtovník /Team leader

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Vedenie teamu finančnej účtárne, ktorá spracováva hospodárske operácie a vedie účtovníctva v skupine (dodávateľské faktúry, účtovanie majetku, zúčtovanie miezd ( bez ich kalkulácie ), interné doklady, rezervy, dohadné položky, likvidácia cestovných náhrad).
 • Samostatne zabezpečiť okruhy účtovníctva
 • Pravidelne kontrolovať správnosť dát zadaných do systému
 • Aktívna spolupráca pri mesačnej a ročnej uzávierke, samostatne riadiť ročné uzávierkové práce vo zverej oblasti
 • Zastupovanie spoločnosti v správnych konaniach, auditoch alebo iných kontrolách zo strany dozorujúcich orgánov
 • Spolupráca s externými partermi, podľa potrieb spoločnosti
 • Príprava podkladov pre štatistiky pre spoločnosť ja mimo nej
 • Spolupráca v rámci nastavovania interných procesov a metodik

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • vysokoškolské vzdelanie ( ekonomický smer výhodou)
 • min. 4 roky praxe (ideálne vo väčšej spoločnosti)
 • výborná znalosť vo finančnej a účtovnej oblasti
 • schopnosť implentovať ekonomické teórie do praxe
 • samostatnosť. precíznosť spoľahlivosť
 • schopnosť efektívne pracovať s veľkým množstvom dát
 • skúseností s vedením teamu s rôznnými úrovňami seniority

Čo dostanete na oplátku:

 • rôznorodú prácu , možnosť implementovať zmeny
 • možnosť odovzdávať skúsenosti a rozvíjať team
kolegov
 • možnosť hybridnej práce ( 2 dni ho, 3 dni kancelária)
 • 2 Sick days
 • podieľať sa na rôznych projektoch v rámci skupiny
 • notebook, telefón
 • možnosť ďalšieho vzdelávania
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail