Senior Quality Compliance Engineer

Hľadáme skúseného Senior inžiniera kvality, ktorý prevezme kľúčové povinnosti v oblasti interného a externého auditu. Máte skúsenosti s vedením auditu, vynikajúce komunikačné zručnosti a technické zázemie, môžete sa stať súčasťou globálneho tímu. Ponúkame stabilné zamestnanie v medzinárodnej firme s možnosťou kariérneho rastu a flexibilnej pracovnej doby.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Vaše kľúčové povinnosti ako Senior inžiniera  kvality:

Proces interného auditu:

 • Vykonávať interné audity v organizácii podľa plánu lokality.
 • Dohľad a strategické smerovanie pre problémy na mieste súvisiace s dodržiavaním kvality.
 • Zabezpečiť pravidelné vyhodnocovanie a audit systému riadenia kvality a prijatie zodpovedajúcich opatrení (CAPA) na splnenie obchodných a regulačných požiadaviek.
 • Vykonať dôkladné vyšetrenie pozorovaní z auditu a primerané akčné plány CAPA, zabezpečiť súlad hodnotenia nezhôd auditu.
 • Spolupracovať s vedúcimi pracovísk pri posudzovaní nedostatkov a definovaní akčných plánov súvisiacich s nezhodami vnútorného auditu.
 • Analyzovať dáta z interného auditu pre sledovanie systémových trendov, riadiť súlad a zlepšovanie metrík interného auditu.
 • Zhromažďovať a analyzovať dáta ako vstup do preskúmania manažmentu, aby bola umožnená zmysluplná kontrola.
 • Podporovať interný audit a podnikové audity podľa potreby.

Proces externého auditu:

 • Vykonávať externé audity od prípravy po realizáciu, reakciu a sledovanie záväzkov.
 • Spolupracovať s vedúcimi zástupcami kvality pri posudzovaní nedostatkov a definovaní akčných plánov súvisiacich s nezhodami externého auditu, preskúmavaním a schvaľovaním odpovedí notifikovanému orgánu/zdravotnickému orgánu podľa potreby.
 • Zhromažďovať a analyzovať dáta ako vstup pre hodnotenie manažmentu a/alebo revíznej rady CAPA.

Aké skúsenosti by ste mali mať:

• Skúsenosti s vykonávaním auditov

• Vynikajúce písomné a verbálne komunikačné schopnosti s otvoreným a interaktívnym štýlom vedenia

• Schopnosť budovať a pestovať silné a pozitívne vzťahy s ostatnými lídrami, aby mohli efektívne spolupracovať

• Technický backround, porozumenie produktov a procesov v kombinácii s obchodnou schopnosťou 

Vzdelanie / Kvalifikácia:

• Vyžaduje sa minimálne Bc. alebo ekvivalent vo vedeckej/technickej disciplíne

• Výhoda je  päť až desať (5-10) rokov v zdravotníckom a/alebo farmaceutickom priemysle. Vítame záujemcov aj z iných regulovaných odvetví

• Dva až štyri (2-4) roky skúseností na pozícii QA/QC

• Praktické skúsenosti a globálne zvládnutie globálnych noriem kvality a predpisov upravujúcich medicínske produkty.

• Komunikatívna úroveň anglického jazyka

Čo dostanete na oplátku:

• Ročný globálny motivačný plán – bonus

• Veľká korporácia so zastúpením a výrobnými závodmi vo svete

• Stabilný zamestnávateľ 

• Pružná pracovná doba

• Úvodný program podľa firemných štandardov

• Rozvojové školenia

• Kariérne príležitosti pre interných zamestnancov

• Systém bonusov za odporúčanie

• Stravné vo výške 0,17 Eur na jednu stravnú jednotku / deň


Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Strojírenství, region Michalovce

External Engineer -pre TOP stavebnú spoločnosť

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Košice
 • 1 500 EUR/mes

Ste  Expert na vonkajšiu INFRA (podzemné inžinierske siete) a máte znalosti z oblasti inžinierskych systémov budov (TZB), najmä vonkajších podzemných sietí? Dohovoríte sa anglicky?Tak neváhajte a…

External Engineer -pre TOP stavebnú spoločnosť

Mechano Inžinier - pre TOP stavebnú spoločnosť

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Košický kraj
 • 1 200 EUR/mes

Staňte sa súčasťou veľkých medzinárodných projektov a učte sa od odborníkov, posuňte svoju kariéru vpred tým, že sa pridáte! Hľadáme aj šikovný absolventov zo Stavebnej, Strojníckej alebo z Fakulty…

Mechano Inžinier - pre TOP stavebnú spoločnosť

Quality Engineer

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Košický kraj
 • Dohodou

Do tímu nášho významného klienta hľadáme nového kolegu/kolegyňu  na oddelenie kvality.  Medzi vaše úlohy bude patriť: dodržiavanie zásad kvality na pridelenom projekte zodpovednosť za kvalitatívne…

Quality Engineer