Špecialista systémov kontroly a riadenia

Do projektového tím Inžinieringu hľadáme šikovného kolegu/kolegyňu, ktorý/á by vedel pomôcť s finalizáciou vykonávacieho projektu.
Ak máš skúsenosti v projektovaní SKR a chcel/a by si ich uplatniť na jednom z najväčších investičných projektov v SR, daj nám o sebe vedieť a staň sa súčasťou tímu TOP zamestnávateľa v oblasti energetiky.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Čo bude zahŕňať tvoja denná agenda?

Hlavným cieľom je poskytuje dohľad nad dokončením vykonávacieho projektu vo vzťahu k všetkým oblastiam SKR, so zvláštnym dôrazom na kvalifikované komponenty a systém

V tomto rámci bude špecialista vykonávať nasledujúce činnosti:
o dohliadať a podieľať sa na príprave vykonávacieho projektu a inžinierskych činností týkajúcich sa systémov SKR a ich rozhrania s technologickou časťou vypracovanou dodávateľom SKR

o podieľať sa na príprave riešenia nálezov a nezhôd zo spúšťania a zabezpečenie jej implementácie do vykonávacieho projektu

o poskytovať technickú podporu projektovému inžinierovi dodávateľov SKR

o kontrolovať uplatňovanie noriem a projektových pravidiel v rámci vykonávacieho projektu systémov SKR

o spracovávať registrácie zmien vykonávacieho projektu

o podpora pre proces licencovania poskytovaním potrebnej dokumentácie vrátane dokumentácie skutočného
vyhotovenia

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Čo od teba očakávame?

Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
  • Minimálne 5 rokov skúseností z príslušnej oblasti projektovania SKR
  • Skúsenosti z projektov v oblasti energetiky (jadrová energetika je výhodou)
  • Znalosť Microsoft Office, grafických nástrojov a nástrojov na správu údajov /
  • Preukázateľné zručnosti v identifikácii a kontrole riešení vykonávacieho projektu pre:
  • dokončenie a koordináciu meracích a riadiacich obvodov
  • AutoCAD - pokročilý užívateľ pre potreby aktualizácie projektovej dokumentácie
  • princípy rozhrania s procesným zariadením (odberné miesta, pohony, jímky, clony, ...)
  • meranie, pohony a manažovanie databáz prahových hodnôt
  • celkovú funkčnosť elektrárne
Dobré komunikačné zručnosti a analytické myslenie
Pozitívny prístup k riešeniu problémov.

Čo dostanete na oplátku:

Čo môžete od svojho budúceho zamestnávateľa očakávať?

5 dní platenej dovolenky navyše – vieme, že oddych je dôležitý.
Flexibilný pracovný čas – dôležité sú výsledky a nie to, či si v práci na siedmu.
Príspevok na III. pilier DDS až do výšky 600 eur za rok – myslíme na tvoju budúcnosť.
7,5 hodinový pracovný úväzok – vďaka tomu majú naši zamestnanci v prepočte o 16 dní v roku viac voľna.
Možnosť stravovania formou stravovacích kariet alebo v kantíne, pričom nárok na príspevok za stravu máš aj počas práceneschopnosti.
Finančná odmena pri pracovných výročiach – vážime si vernosť a lojalitu.
1. október ,,Deň energetiky“- v tento deň majú zamestnanci voľno alebo mzdové zvýhodnenie ako za prácu vo sviatok.
Možnosť využiť lepšie ceny elektriny pre teba i celú rodinu, so zvýhodnenou sadzbou u nášho zmluvného partnera.
Ak zostaneš náhodou dlhodobo PN, tiež ťa finančne podporíme.
Ak sa potrebuješ kvôli práci relokovať, pomôžeme ti
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail