TECHNIK VÝROBY PLASTOVÝCH VÝROBKOV

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Stále činnosti:

 • Zabezpečiť nábeh sériovej výroby v požadovanom čase a pri dodržiavaní zhodnosti výrobkov,
 • Odhaľovať odchýlky (čas, zhoda výrobkov, ...) a naprávať ich,
 • Zabezpečovať riadne obsadenie pracovných pozícií a dodržiavať operačné postupy, najmä postupy týkajúce sa sledovania zhody výrobkov,
 • Zakročiť pri upozornení operátorov na možný problém,
 • Zaručiť pravdivosť riadiacich informácií získaných priamo od Zamestnanca alebo prostredníctvom operátorov.


Hlavné činnosti:

 • Montáž a demontáž nástrojov,
 • Overovanie riadneho fungovania používaných výstupných zariadení,
 • Zabezpečiť prvostupňovú údržbu nástrojov a zariadení,
 • Pripravovať pracovné posty,
 • Vyhotoviť pracovnú (výrobnú) dokumentáciu,
 • Kontrolovať zhodu výrobkov vo vzťahu k ich špecifikáciám,
 • Informovať Nadriadeného o zmene nastavení, ktoré uskutočňuje,
 • Informovať Nadriadeného o nevyhnutných bodoch pri predávaní pokynov,
 • Pomáhať operátorom pri určovaní zhodnosti výrobkov,
 • Dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti práce, vnútropodnikových normatívnych aktov, najmä tých, ktoré sa vzťahujú na pracovnú pozíciu; z tohto titulu je zodpovedný za dodržiavanie pracovnej disciplíny,
 • Podieľať sa na ohodnotení operátorov,
 • Prijímať komponenty,
 • Zásobovať lisy


PRÁCA NA 3 ZMENY

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • min. 2 ročné skúsenosti s prácou na vstrekolisoch, nastavovanie vstrekolisov, znalosť materiálov, sušenie materiálu, práca na montážnych zariadeniach

Čo dostanete na oplátku:

Technik bude zamestnaný do kmeňového stavu spoločnosti.

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Výroba, region Nitra

Údržbár - senior

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Nitra
 • 1 200 - 1 650 EUR/mes

Údržba strojov a zariadení ako je vdzuchotechnikastarostlivosť o výrobné stroje a zariadeniadopĺňanie kvapalín odstráňovanie netesnostiidentifikácia poruchy a jej odstránenie evidencia vykonaných…

Údržbár - senior

Údržbár

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Nitra
 • 1 200 EUR/mes

operatívna a preventívna údržba a opravy strojov a zariadení údržba a oprava lisov, strojov, robotov a budovy identifikácia poruchy a jej odstránenienastavovanie a dolaďovanie strojov, dráh robotov…

Údržbár

Zoraďovač lisov na 3 zmeny

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Nitra
 • 1 174 EUR/mes

obsluha postupových lisov, odoberanie kusov z lisu nastavovanie lisovzoraďovanie lisovacích nástrojov podľa pracovných inštrukciímanipulácia s lisovacími nástrojmi pomocou žeriavu alebo VZV (školenie…

Zoraďovač lisov na 3 zmeny