Učiteľ BIOLÓGIE s ANGLICKÝM JAZYKOM pre súkromné Gymnázium

Pre súkromné bilingválne gymnázium hľadáme učiteľa/ku BIOLÓGIE s ANGLICKÝM JAZYKOM, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a riešenia a pracuje v tíme.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Vyučovanie pridelených školských predmetov 
 • Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh
 • Evidovanie dochádzky v triednej knihe
 • Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov
 • Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov
 • Preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky)
 • Hodnotenie žiakov známkami i slovne
 • Pripravovanie školských pracovných pomôcok

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov + osobný príplatok v hodnote od 100€ do 500€

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • VŠ vzdelanie v oblasti Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia v kombinácii s ľubovoľným predmetom
 • štátna jazyková skúška z angličtiny na úrovni C1 alebo C2
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
 • využívanie inovatívnych metód
 • ochota spolupracovať v tíme

Čo dostanete na oplátku:

 • práca v inovatívnej a modernej škole 
 • kurzy angličtiny
 • špičkové vybavenie : iPady, počítače, interaktívne tabule, moderné vyučovacie pomôcky
 • motivujúce finančné ohodnotenie - príplatky od 100€ do 500€
 • zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75%
 • práca v modernom prostredí a mladom, dynamickom kolektíve
 • možnosť osobnostného a profesijného rastu
 • teambuildingy a priestor na realizáciu a rozvoj


Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Vzdělávání a školství, region Trnava

Učiteľ/ka ZŠ - NEMECKÝ jazyk (2. stupeň)

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Trnava
 • 1 200 - 2 000 EUR/mes

Do súkromnej základnej školy hľadáme učiteľa/ku anglického jazyka, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a…

Učiteľ/ka ZŠ - NEMECKÝ jazyk (2. stupeň)

Učiteľ/ka ZŠ - ANGLICkÝ jazyk (1. a 2. stupeň)

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Trnava
 • 1 200 - 2 000 EUR/mes

Do súkromnej základnej školy hľadáme učiteľa/ku anglického jazyka, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a…

Učiteľ/ka ZŠ - ANGLICkÝ jazyk (1. a 2. stupeň)

Učiteľ FYZIKY s ANGLICKYM JAZYKOM pre súkromné Gymnázium

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Trnava
 • 1 200 - 2 000 EUR/mes

Pre súkromné gymnázium hľadáme učiteľa/ku FYZIKY s ANGLICKYM JAZYKOM, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a…

Učiteľ FYZIKY s ANGLICKYM JAZYKOM pre súkromné Gymnázium