Učiteľ/ka ZŠ - 1. stupeň

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Do súkromnej základnej školy hľadáme učiteľa/ku, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a riešenia a pracuje v tíme.
Aktívny anglický jazyk výhodou.

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
+ osobný príplatok v hodnote od 100€ do 500€

Aké skúsenosti by ste mali mať:

  • anglický jazyk výhodou, ochota zdokonalovať sa v angličtine
  • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
  • využívanie inovatívnych metód
  • ochota spolupracovať v tíme

Čo dostanete na oplátku:

  • práca v inovatívnej a modernej škole
  • špičkové vybavenie : iPady, počítače, interaktívne tabule, moderné vyučovacie pomôcky
  • motivujúce finančné ohodnotenie - príplatky od 100€ do 500€
  • zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75%
  • práca v modernom prostredí a mladom, dynamickom kolektíve
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail