Učiteľ/ka ZŠ - NEMECKÝ jazyk (2. stupeň)

Do súkromnej základnej školy hľadáme učiteľa/ku anglického jazyka, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a riešenia a pracuje v tíme.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Vyučovanie pridelených školských predmetov (nemecký jazyk)
 • Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh.
 • Evidovanie dochádzky v triednej knihe
 • Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov
 • Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov
 • Preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky)
 • Hodnotenie žiakov známkami i slovne
 • Pripravovanie školských pracovných pomôcok

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
+ osobný príplatok v hodnote od 100€ do 500€

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • Nemeckýcký jazyk (úroveň B2) výhodou, nie však podmienkou
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita


Vysokoškolské II. stupňa - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacieho predmetu nemecký jazyk a literatúra v kombinácií s iným predmetom 

Čo dostanete na oplátku:

 • prácu v inovatívnej a modernej škole
 • špičkové vybavenie : iPady, počítače, interaktívne tabule, moderné vyučovacie pomôcky
 • motivujúce finančné ohodnotenie - príplatky od 100€ do 500€
 • zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75% 
 • práca v modernom prostredí a mladom, dynamickom kolektíve
 • možnosť osobnostného a profesijného rastu 
 • práca s menším počtom žiakov v triede (max. 16 detí)
 •  teambuildingy a spoločenské udalosti 
 • príspevok na relokáciu 
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Vzdělávání a školství, region Trnava

Učiteľ BIOLÓGIE s ANGLICKÝM JAZYKOM pre súkromné Gymnázium

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Trnava
 • 1 200 - 2 000 EUR/mes

Pre súkromné bilingválne gymnázium hľadáme učiteľa/ku BIOLÓGIE s ANGLICKÝM JAZYKOM, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá…

Učiteľ BIOLÓGIE s ANGLICKÝM JAZYKOM pre súkromné Gymnázium

Učiteľ SLOVENSKÉHO JAZYKA s ANGLIČTINOU pre súkromné Gymnázium

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Trnava
 • 1 200 - 2 000 EUR/mes

Pre súkromné bilingválne gymnázium hľadáme učiteľa/ku SLOVENSKÉHO JAZYKA  s ANGLIČTINOU, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád…

Učiteľ SLOVENSKÉHO JAZYKA s ANGLIČTINOU pre súkromné Gymnázium

Učiteľ FYZIKY s ANGLICKYM JAZYKOM pre súkromné Gymnázium

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Trnava
 • 1 200 - 2 000 EUR/mes

Pre súkromné gymnázium hľadáme učiteľa/ku FYZIKY s ANGLICKYM JAZYKOM, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a…

Učiteľ FYZIKY s ANGLICKYM JAZYKOM pre súkromné Gymnázium