Vodič pracovných strojov - strojník

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:


 • Zodpovedá za technický stav strojného, technického zariadenia, kontrola mazacích, chladiacich a iných prevádzkových kvapalín, udržiava pridelené strojné zariadenie v prevádzkyschopnom stave
 • Počas práce na stroji kontroluje činnosť stroja, vykonáva dennú údržbu a čistenie stroja, ako zvonu tak nasávacích filtrov
 • Vykonáva so strojom pridelené práce 
 • Pri poruche elektrozariadení a STZ spolupracuje s pracovníkmi údržby a servisných organizácií
 • Vykonáva váženie áut dovážajúcich odpad, zapisuje množstvá dovezených odpadov do denníkov a elektronickej evidencie
 • Bezodkladne nahlási každú mimoriadnu udalosť, tj. havária, požiar, úraz, nadriadenému
 • Zúčastňuje sa odborných školení z technických a legislatívnych predpisov určených pre činnosť prevádzky
 • Obsluhuje čerpacie stanice priesakových kvapalín
 • Rozhŕňa, hutní a prekrýva odpad, podľa platných prevádzkových predpisov zariadení skládky

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Vlastníctvo platného strojníckeho preukazu obsluhy stavebných a pracovných strojov.

Vodičský preukaz: B, C, T

Čo dostanete na oplátku:

Práca v stabilnej spoločnosti 

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Podobné pozice

Zriaďovač - náborový bonus 500€

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Nitra
 • 1 500 - 1 800 EUR/mes

nastavovanie strojov na jednotlivé zákazkyudržiavanie chodu strojov v predpísaných znakoch kvality počas pracovných zmienkontrola výrobkov, zaznamenávanie parametrov do príslušnej…

Zriaďovač - náborový bonus 500€

Operátor textilných strojov - od 1160 € brutto

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Levice
 • 1 160 EUR/hod

Pracovnou náplňou bude obsluha pradiarenských strojov na ktoré bude zamestnanec zaučený : príprava materiálu nakladanie materiálu na stroj čistenie strojov obsluha počas prevádzky stroja vizuálna…

Operátor textilných strojov - od 1160 € brutto

Elektrikár - montážnik na jednu zmenu

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Nitra
 • 1 450 EUR/mes

V pracovnej pozícii budete kompletizovať (rezať, vŕtať, frézovať) výrobok podľa technickej dokumentácie, zapájať elektrické a mechanické rozvody podľa technickej dokumentácie.  Pracovná doba je od 7…

Elektrikár - montážnik na jednu zmenu