Zástupca riaditeľa základnej školy

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Zodpovedanie za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole.
Úzka spolupráca s riaditeľkou základnej školy.
Riadenie a kontrolovanie práce všetkých zamestnancov školy v zhode s pracovným poriadkom.
Hodnotenie práce všetkých zamestnancov školy.
Zodpovedanie za ďalšie vzdelávanie zamestnancov.
Ovplyvňovanie mimotriednej, mimoškolskej a mimopracovnej činnosti školy.
Zodpovedanie za primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole.
Pomáhanie zamestnancom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémov.
+ ďalšie činnosti a zodpovednosti

Aké skúsenosti by ste mali mať:

  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy
  • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
  • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
  • osobné a morálne predpoklady

Čo dostanete na oplátku:

  • práca v moderných priestoroch
  • príjemný kolektív
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail