Reakce na pozici

Horizontkář frézař na obsluhu stolové vodorovné vyvrtávačky