Trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2022

Trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2022

Stejně jako u většiny aspektů podnikání se oblast zaměstnaneckých výhod během „nového normálu“ rychle mění. Při adaptaci na postpandemické podnikatelské prostředí musí být společnosti schopny rozlišit a zvýšit přitažlivost svých benefitů, protože je stále obtížnější získat a udržet si kvalifikované zaměstnance. Požadavky zaměstnanců vůči zaměstnavatelům se dramaticky zvýšily. Mrkněte na pět trendů v zaměstnaneckých benefitech, které se nově začaly objevovat.

  

Flexibilní pracovní rozvrh

Pracovní trh byl šokován první vlnou pandemie, protože společnosti byly nuceny přizpůsobit se práci na dálku. To způsobilo trvalé změny ve fungování podniků a interakcích zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří pracovali z domova, nyní chápou hodnotu flexibilního rozvrhu. Ať už jde o zkrácenou pracovní dobu, remote nebo hybridní model práce, nabídka flexibility by měla být prioritou pro zaměstnavatele, kteří hledají talenty na trhu práce!


Upřednostňování duševního zdraví

V oblasti duševního zdraví a pohody zaměstnanců se nově zaznamenává dramatický nárůst. Nyní, více než kdy jindy, nabízejí zaměstnavatelé služby duševního zdraví, aby zabránili syndromu vyhoření, zvýšili produktivitu a zajistili motivaci a spokojenost zaměstnanců. Tyto služby zahrnují asistenční programy pro zaměstnance, školení odolnosti vůči stresu, komplexnější plány zdravotního pojištění, které zahrnují terapii nebo poradenství a další.


Rostoucí množství placeného volna

Mimo peněžní benefity, jako je pojištění, může být placené volno nejuznávanějším zaměstnaneckým benefitem. Průzkum společnosti Glassdoor prokázal, že je placené volno ze strany zaměstnanců více žádoucí než zvýšení platů a mezd. Atraktivita placeného volna pro zaměstnance je zřejmá – kdo by nechtěl větší flexibilitu v rámci dovolené, nemocenské nebo jakoukoli flexibilitu mimo práci? Stále více si však uvědomují i ​​výhody zaměstnavatelé. Rozšíření pracovního volna koreluje se snížením neplánovaných absencí, vyšší morálkou zaměstnancůa vyšší produktivitou zaměstnanců.


Asistence při péči o děti

Péče o děti byla pro rodiče, kteří se snažili najít rovnováhu mezi kariérou a řádnou péčí  vždy překážkou. V posledních letech je s touto překážkou ještě obtížnější manévrovat – pandemie donutila mnoho rodičů změnit uspořádání péče o děti. Ať už se jedná o placení za dražší školky nebo péče o děti, zkrácení pracovní doby nebo dokonce opuštění zaměstnání v naději, že najdou flexibilnější rozvrh. Rodiče měli obzvláště těžké časy přizpůsobit se postpandemickému rozvrhu. To je důvod, proč mnoho společností nabízí možnosti péče o dětské koutky, stipendia na pokrytí nákladů na péči o děti nebo chůvu a další výhody související s péčí o děti.


Pojištění domácích mazlíčků

Jednou z obskurnějších výhod, která zaznamenala rychlý nárůst popularity, je pojištění domácích zvířat. Během pandemie trh s domácími zvířaty vzkvétal, protože mnoho lidí si přálo chlupatého přítele, který by jim dělal společnost během karantény. Přestože tito „pandemičtí mazlíčci“ zvyšují duševní pohodu, mohou přijít draho. Účty za veterináře mohou být neočekávaně drahé, což vede k velkému zájmu o pojištění domácích mazlíčků.

Protože je stále obtížnější konkurovat na trhu práce, musí zaměstnavatelé najít způsob, jak vyniknout. Sledováním těchto trendů v zaměstnaneckých benefitech mohou zaměstnavatelé zajistit spokojenost a pohodu svých zaměstnanců, což vede k vyššímu udržení kvalifikovaných pracovníků a také k větší úspěšnosti při hledání talentů.