MAJSTER výroby (potrebná znalosť zvarov) - práca na 2 zmeny

The position is no longer active