Informace o zpracování osobních údajů

Developer C# + TypeScript

Tímto dávám souhlas společnosti Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČO: 289 645 01 zapsané v obchodním registru městským soudem v Praze, část C, č. 156 344, ke zpracování mých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku. Souhlasím, aby ke zpracovaným osobním údajům byly v případě potřeby doplněné další osobní údaje potřebné ke splnění účelu zpracování.

Společnost Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o. dbá na ochranu dat a zavazuje se, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation, GDPR).

Prohlášení:

Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé, a souhlasím s tím, že je Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČO: 289 645 01, bude využívat ke zpracování za účelem zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem sdělovat třetím osobám. Byl(a) jsem poučen(a) o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation, GDPR), zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat.