Asset / Property Manager

Asset / Property Manager je zodpovedný za riadenie prevádzky rezidenčných nehnuteľností. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť optimálnu prevádzku nehnuteľností prostredníctvom výberu vhodného bytového správcu a nastavenia efektívnych procesov. Okrem toho je zodpovedný za riadenie vlastníckych procesov a zmluvnej zodpovednosti voči klientom vrátane riešenia reklamácií.Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Aktívna spolupráca v projektovom tíme s cieľom zlepšiť prevádzku a znížiť prevádzkové náklady.

Riadenie procesu tendrovania bytového správcu od zadávacích podmienok a hodnotenia ponúk po výber finálneho partnera.

Príprava ročných príjmových a prevádzkových rozpočtov.

Schvaľovanie faktúr za opravy, služby a dodávky energií.

Kontrola výdavkov v porovnaní s prevádzkovým rozpočtom a trhovými štandardmi konkurenčných projektov.

Výber dodávateľov technologických celkov a nastavenie obchodných podmienok servisných zmlúv.

Riešenie otázok týkajúcich sa bytového správcu a spoločné stratégie pre všetky rezidenčné projekty.

Príprava zmlúv o výkone správy a súvisiacich dokumentov.

Prebratie stavby, dokumentácie a iných vecí od projektového tímu a ich odovzdanie správcovi.

Nastavenie procesu preberania a odovzdávania bytových jednotiek v súlade s kúpnou zmluvou.

Riadenie procesu reklamácií bytových jednotiek v súlade s kúpnou zmluvou.

Koordinácia a evidencia reklamačných procesov týkajúcich sa spoločných priestorov.

Koordinácia prevádzkového fungovania projektu v spolupráci so stavebníkom a projektovým manažérom rozostavanej časti projektu.

Aktívna komunikácia s nájomcami komerčných priestorov a vlastníkmi bytových priestorov, riešenie ich požiadaviek a sťažností, organizovanie pravidelných stretnutí.

Riadenie, kontrola a hodnotenie kvality služieb subdodávateľov pre technickú a bytovú správu nehnuteľnost

Aké skúsenosti by ste mali mať:

- Skúsenosti v oblasti nastavovanie reklamačných procesov 

- Znalosť rezidencného segmentu nehnuteľností 


Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Stavebnictví a reality, region Bratislava

Rozpočtár

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Bratislavský kraj
  • 1 400 - 2 200 EUR/mes

Obsadzujeme pracovnú pozíciu pre významného klienta, pôsobiaceho v odvetví pozemných stavieb 20 rokov. 

Rozpočtár

Obchodný manažér (interiérový design)

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Bratislavský kraj
  • 1 500 - 2 200 EUR/mes

Pre stabilnú, modernú a progresívnu spoločnosť s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti výroby nábytku, kancelárskeho vybavenia a dizajnu hybridných pracovných priestorov, hľadáme skúseného,…

Obchodný manažér (interiérový design)