Elektro Špecialista -pre TOP výrobnú spoločnosť ( Živnosť / s.r.o.)

Pozíciu  obsadzujeme  pre TOP výrobnú spoločnosť u nás na Slovensku.
Aktuálne hľadáme 2 ľudí na pozíciu na s.r.o. alebo živnosť.
Dľžka kontraktu je na 3 roky (s možnosťou predľženia pri vzájomnej spokojnosti).


Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 • Zabezpečenie adekvátnej úrovne technickej podpory súvisiacej s elektrickými zariadeniami v súlade s osvedčenou priemyselnou praxou alebo osvedčeným porovnávacím štandardom a v súlade s legislatívou, slovenskými a medzinárodnými štandardmi.
 • Podieľanie sa na vytváraní technickej špecifikácie pre ITB k projektu podľa zadávacích údajov, prispievanie k definícii technického rozsahu projektu , stanovovaní hraníc dodávky a poskytovanie odborného a profesionálneho stanoviska k vstupným dátam a skutkovej dokumentácii (FEED – P&ID, PFD, datasheety,...).
 • Podieľanie sa na tvorbe hodnotiacej matice pre technickú časť, výberového konania a na vyhodnocovaní technických ponúk.
 • Účasť na interných stretnutiach projektového tímu , poskytovanie odborných stanovísk a podpora cieľov projektov.
 • Organizácia a účasť odborných stretnutí prislúchajúceho projektového tímu špecialistov a stretnutia so špecialistami dodávateľa.
 • Pripomienkovanie dokumentácií v rozličných projekčných fázach (BDEP, FEED, PDSP, RPD, 3D model, AB,...) v súlade s príslušnými technickými normami a špecifikáciami v elektro oblasti.
 •  Posudzovanie zmien v projekte týkajúce sa elektro odboru, bezpečnosti, času, kvality a nákladov, a v spolupráci s prevádzkou schvaľuje zmeny voči zadaniu a interným štandardom.
 • Dohliadanie na dodržiavanie požiadaviek na dielo plynúcich z kontraktu
 • Analyzovanie rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie projektu, pričom sa zameriava na elektrické zariadenia.
 • Účasť na tvorbe a aktualizácii štúdií HAZOP/HAZID.
 • Poskytovanie podpory projektovému manažérovi pri všetkých súvisiacich prácach/dielach svojej profesie, v rámci pridelených projektov a v súlade s vnútornými štandardmi, postupmi, ochranou zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, kvalitou a nákladmi.
 • Účasť na tvorbe a objasňovaní požiadaviek ITP plánu (plán kontrol a skúšok) pre elektrické zariadenia a dodávky, na základe definovanej stratégie QA/QC* (posúdenia kvality/kontroly kvality) s dodávateľmi.
 • Počas realizácie projektu kontrola montážnych prác a dodávok v rámci odboru, kontrola súladu s projektovou dokumentáciou, ´účasť na kontrolných dňoch na mieste realizácie a zabezpečenie odovzdanie čiastkových prác. Riešenie technických problémov na mieste, návrhy riešení a informovanie projektového manažéra.
 • Kontrola a podpisy poznámok v stavebnom denníku v pravidelných intervaloch v rámci definovaných odborov a kontrola dodržiavania HSE počas realizácie.
 •  Koordinácia požiadaviek a rozhrania zúčastnených interných a externých strán na mieste.
 • Účasť na funkčných testoch dodaných a nainštalovaných zariadení a kontrola dokumentácie k dodaným zariadeniam (protokol o zhode, revízna správa, úradná skúška, certifikáty,...). Pri odovzdaní projektu skontroluje, či sú splnené všetky podmienky mechanickej kompletnosti, vedenie vypracovania zoznamu vád a nedorobkov z elektrikárskeho pohľadu , ich kontrola a náprava
 •  Organizácia ďalších požiadaviek dodávateľa, alebo zhotoviteľa podľa cieľa projektu.
 • Podieľanie sa na uvádzaní do prevádzky a nábehu diela.
 • Kontrola dokumentáciu skutočného vyhotovenia voči zrealizovanému dielu a dodávateľskej dokumentácie.
 • Kontrola vyriešenia reklamácií a ukončenie reklamačného procesu.
 • Spisuje ponaučenia z projektu.
 • Riadenie sa manuálom „ Riadenie MAJOR CAPEX projektov“.

Aké skúsenosti by ste mali mať:

 • Prax na pozícii Elektro špecialista viac ako 10 rokov z toho min. 5 ročná skúsenosť na pozícií MaR špecialistu na projektoch
 • Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického smeru – elektro
 •  Všeobecný prehľad v oblasti vysokonapäťových systémov
 •  Všeobecný prehľad v oblasti elektrických zariadení používaných v továrňach a vo výbušných zónach
 •  Kvalifikácia podľa Vyhl. 508/2009 minimálne §23 vrátane výbušných zón s neobmedzeným napätím
 • Schopnosť koordinovať technikov dodávateľa na stavbe
 •  Skúsenosti s riadením teamu o veľkosti aspoň 5+ členov
       

Technické znalosti :

 • MS Office
 • Powerpoint
 • MS Project
 • Počet úspešne ukončených projektov na pozícii elektro špecialista, alebo implementačný  manažér

      Výhody:

 • Skúsenosti z oblasti Oil & Gas, alebo aspoň Energetiky
 • Certifikácia pre železnice Gov. § 26 zákona 205/2010
 • Skúsenosti s vysokonapäťovými aplikáciami- doložené oprávnením
 • Schopnosť čítať technickú dokumentáciu, RPD,  
 • Skúsenosti s parametrizáciou elektrických zariadení (frekvenčné meniče, ochrany)

Čo dostanete na oplátku:

 • stabilná práca pre jedného z TOP zamestnávateľov na Slovensku
 • kariérne atraktívny zamestnávateľ a možnosť práce na zaujímavých investičných projektoch
 •  dĺžka kontraktu na 3 roky (s možnosťou predĺženia)
 •  PLATOVÉ PODMIENKY - na hodinu podľa praxe kandidáta

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Výroba, region Bratislava

Nástrojár

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Lozorno
 • 1 400 - 1 600 EUR/mes

Pozíciu obsadzujeme pre medzinárodnú spoločnosť, ktorá je popredným svetovým dodávateľom automobilových komponentov a systémov.

Nástrojár

Mechanik na údržbe

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Lozorno
 • 1 100 - 1 250 EUR/mes

práca v mechanickej časti oddelenia údržbyvykonáva pravidelné servisné prehliadky mechanických častí strojov podľa pokynov nadriadeného a podľa plánu vykonáva opravy a prípadné úpravy na mechanických…

Mechanik na údržbe

Hladáme šikovného Elektrikára pre IM

 • Manuvia Expert Recruitment SK
 • Bratislavský kraj
 • 1 400 - 1 800 EUR/mes

Pozíciu obsadzujeme pre medzinárodnú spoločnosť, ktorá je popredným svetovým dodávateľom automobilových komponentov a systémov.

Hladáme šikovného Elektrikára pre IM