Finančný analytik - kontrolór jr.

Pre nášho klienta dlhodobo pôsobiaceho v oblasti výroby potravín a pochutín hľadáme do tímu nového člena.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

- Príprava finančných analýz, reportov a prognóz;

- Správa, kontrola a vyhodnocovanie nákladovosti a efektívneho využívania rozpočtov spoločnosti;

- Návrhy a kontrola riadenia celkového cash-flow spoločnosti;

- Interpretácia a prezentácia riešení vyplývajúcich z analýz a príprava odporúčaní pre manažment;

- Analýza výdavkov spoločnosti, dátových výstupov, kalkulácie návratnosti investícii a porovnávanie plánovaných výdavkov s aktuálnym stavom;

- Kalkulácie cien služieb a nákupu výrobkov a nových surovín;

- Príprava a implementácia pracovných postupov a smerníc pre interný systém v rámci kontrolingu;

- Príprava a zasielanie reportov - banky, leasingové spoločnosti, inštitúcie štátnej a verejnej správy;

- Súčinnosť pri pravidelne vykonávaných inventarizáciách majetku a zásob spoločnosti;

- Príprava podkladov na prezentácie spoločnosti navonok, podľa pokynov manažmentu;

- Spolupráca s ekonomickým a účtovným oddelením spoločnosti;

- Participácia na významných IT projektoch spoločnosti súvisiacich s a dátovými výstupmi a analýzami podnikového ERP

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Microsoft Word - Expert

Microsoft Excel - Expert

SAP Controlling module (CO) - Základy

výrobné analytické schopnosti;

základná znalosť účtovníctva - jednoduché, podvojné;

logické myslenie

Čo dostanete na oplátku:

Rôzne finančné a nefinančné benefity - zaujímavé finančné ohodnotenie

Možnosť doplnkového vzdelávania

Rodinná firma s nízkou fluktuáciou zamestnancov

Možnosti kariérneho rastu

Bohatý sociálny program

Možnosť práce aj z HO po dohode s vedením

Práca v stabilnej spoločnosti

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Ekonomika a Finance, region Zvolen

Finančný analytik - kontrolór senior

  • I.K. Hofmann
  • Zvolen
  • 1 800 EUR/mes

Pre nášho klienta dlhodobo pôsobiaceho v oblasti výroby potravín a pochutín hľadáme do tímu nového člena

Finančný analytik - kontrolór senior