I&C Specialist - Systems Integrator

Náš klient - jeden z najväčších výrobcov elektriny v strednej Európe hľadá do svojho tímu Špecialistu SKR - Integrátora systémov.
Máš skúsenosti v projektovaní SKR a chcel/a by si ich uplatniť na jednom z najväčších investičných projektov v SR? Pre projektový tím Inžinieringu hľadáme šikovného kolegu/kolegyňu, ktorý/á nám pomôže s finalizáciou vykonávacieho projektu.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Hlavným cieľom pozície je dohliadať nad dokončením vykonávacieho projektu vo vzťahu k všetkým oblastiam SKR, so zvláštnym dôrazom na kvalifikované komponenty a systémy.
V tomto rámci budete vykonávať nasledujúce činnosti:
  • Dokončiť vykonávací projekt a inžinierske činnosti týkajúce sa systémov SKR vrátane rozhraní a
architektúry
  • Monitorovať vykonávací projekt vypracovaný dodávateľom SKR a internú dokumentáciu Inžinieringu
s primárnym cieľom identifikovať a odstrániť prípadné nezhody prostredníctvom dodávateľa alebo
prostredníctvom aktualizácie internej SKR dokumentácie či notifikovaním inej dotknutej inžinierskej
disciplíny.
  • Pripraviť a modifikovať logické diagramy ako vstupy pre dodávateľa
  • Koordinovať stratégiu vykonávania špecifických úloh SKR a zrealizovať jej implementáciu do
vykonávacieho projektu v rámci príslušného SKR rozsahu.
  • Efektívne komunikovať a poskytovať technickú podporu projektovému inžinierovi pre SKR
dodávateľov pre všetky technické témy, ktoré majú dopad na harmonogram SKR projektu a zmluvné
záležitosti
  • Kontrolovať uplatňovanie noriem a projektových pravidiel v rámci jednotlivých SKR aktivít a výstupov
  • V prípade potreby poskytovať technické konzultácie ostatným inžinierom pri manažmente rozhraní a
poskytovať podporu oddeleniu spúšťania vrátane riešenia problémov
  • Zhodnotiť dokumentáciu z pohľadu zmien vykonávacieho projektu a zistení zo spúšťania
  • Podporovať proces licencovania poskytovaním potrebnej dokumentácie vrátane dokumentácie
skutočného vyhotovenia
  • Dodržiavať platné predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou, určené technologické a pracovné
postupy, požiadavky BOZP, OPP a ochrany ŽP.

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Čo očakávame od budúceho kolegu/kolegyne?

Vysokoškolské vzdelanie v elektrotechnickom smere
5 ročné skúsenosti v oblasti SKR
Znalosť Microsoft Office vrátane MS Access (stredne pokročilý užívateľ za účelom manažovania dát
vykonávacieho projektu)
Znalosť AutoCAD (pokročilý užívateľ pre potreby aktualizácie projektovej dokumentácie)
Anglický jazyk na úrovni B1
Dobré komunikačné zručnosti a analytické myslenie
Pozitívny prístup k riešeniu problémov.

Čo dostanete na oplátku:

Čo môžete od svojho budúceho zamestnávateľa očakávať?

5 dní platenej dovolenky navyše – vieme, že oddych je dôležitý.
Flexibilný pracovný čas – dôležité sú výsledky a nie to, či si v práci na siedmu.
Príspevok na III. pilier DDS až do výšky 600 eur za rok – myslíme na tvoju budúcnosť.
7,5 hodinový pracovný úväzok – vďaka tomu majú naši zamestnanci v prepočte o 16 dní v roku viac voľna.
Možnosť stravovania formou stravovacích kariet alebo v kantíne, pričom nárok na príspevok za stravu máš aj počas práceneschopnosti.
Finančná odmena pri pracovných výročiach – vážime si vernosť a lojalitu.
1. október ,,Deň energetiky“- v tento deň voľno alebo mzdové zvýhodnenie ako za prácu vo sviatok.
Možnosť využiť lepšie ceny elektriny pre teba i celú rodinu, so zvýhodnenou sadzbou u nášho zmluvného partnera.
Ak zostaneš náhodou dlhodobo PN, tiež ťa finančne podporíme.
Ak sa potrebuješ kvôli práci relokovať, pomôžeme ti
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail