Senior účtovník

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

Pracovnou náplňou danej pozície bude:
  • účtovanie pokladničných dokladov, odberateľských a dodávateľských faktúr, bankových výpisov, interných dokladov
  • Prideľovanie účtov, potvrdzovanie pohľadávok a záväzkov voči dodávateľom
  • komunikovanie s dodávateľmi a nákupnými oddeleniami o chýbajúcich alebo nesprávne vystavených faktúrach
  • zadávanie došlých faktúr a dobropisov do firemného ERP systému
  • pravidelné vyhodnocovanie skladových zásob, manažment skladového pohybu a evidencia skladu
  • podieľanie sa na zostavovaní mesačných a koncoročných uzávierok
  • vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných hlásení a štatistiky pre zamestnávateľa

Aké skúsenosti by ste mali mať:

Anglický jazyk - mierne pokročilý B1
Prax s jednoduchým a podvojným účtovníctvom
Skúsenosť s HELIOS výhodou

Čo dostanete na oplátku:

Medzinárodná spoločnosť
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail