Čtyři kritické trendy v HR pro rok 2022

Čtyři kritické trendy v HR pro rok 2022

HR hraje v mnoha firmách klíčovou roli. Mimo náboru má na starost efektivní komunikaci, spolupráci a spokojenost napříč různými odděleními a úrovněmi manažerské hierarchie. Nejúspěšnější HR lídři by měli být vysoce proaktivní pokud jde o sledování trendů a předvídání budoucího vývoje v zaměstnaneckých benefitech, trhu práce a mnoha dalších oblastí. Tento článek pojednává o 4 klíčových trendech, které by HR lídři měli mít v tomto roce na paměti.


Trend 1: Hybridní práce tu bude i nadále

Pandemie koronaviru dala stopku tradičnímu fungování na pracovišti a přinesla nejzásadnější výzvy a změny v oblasti lidských zdrojů. Za hlavní změnu můžeme považovat práci na dálku!Pro některé z nás je fyzická přítomnost v kanceláři těžko nahraditelná. Rovnováha mezi vzdáleným a fyzickým pracovním prostředímformou tzv. hybridního stylu práce bude pravděpodobně novým status quo pro mnoho organizací.

TIP! Nenechte si ujít náš článek o tom, na jaké otázky se máte ptát kandidáta při náboru na remote pozici!

Optimalizace tohoto hybridního pracovního prostředí je výzvou, která do značné míry padla právě na bedra HR lídrů. Ti musí napříč organizací zjistit, které úkoly, osobnosti a role se nejlépe hodí pro jaké kombinace pracovních prostředí. Část této rovnováhy může být intuitivní. Bylo by například příliš snadné zobecnit, že programátoři by byli pro práci na dálku vhodnější než manažeři, nebo že rutinní schůzky by byly lépe vedeny na dálku než osobně. Velká část tohoto procesu však byla je a pravděpodobně bude výsledkem pokusů a omylů. Vedoucí HR by měli velmi detailně ověřit napříč celou organizací, co nejlépe funguje pro každé jednotlivé oddělení, zaměstnance nebo úkol.


Trend 2: Profily dovedností pro pracovní místa se vyvíjejí rychleji než kdy předtím

V současné době je po pracovnících stále více vyžadována větší rozmanitost a hloubka dovednostínež kdykoli předtím. Například pracovní místa ve všech oborech nyní vyžadují více technologických dovedností. Pochopení toho, jak používat určité produkty cloud computingu, se pro zaměstnance stává zásadním pro práci, její sdílení a spolupráci v teamu.

Nedávný výzkum ukázal, že téměř třetina požadovaných dovedností na pracovním místě zastará během pouhých čtyř let. Vzhledem k tomu, že se organizace stále více globalizují a technologie se vyvíjejí stále rychleji, je nezbytná agilní sada dovedností. To lidem pomůže se mnohem lépe naučit pracovat s novými technikami nebo nástroji. Například software nebo platformy, co jsou považovány za základní sadu dovedností pro určitou práci, může být nutné brzy nahradit novými pokročilejšími verzemi, které budou pro jejich práci z dlouhodobého hlediska efektivnější.


Trend 3: Snižování tzv. Worforce Health

Pojem “Workforce health” (do češtiny bychom přeložili asi jako - “Zdraví pracovní síly) se dá vysvětlit jako pracovní spokojenost zaměstnanců, kteří důvěřují nejen vedení společnosti, ale i ostatním členům týmua cítí sounáležitost se společnostíresp. svým zaměstnavatelem.

Worforce health má bohužel dlouhodobě klesající trend. Ten značně urychlila pandemie. Mnoho společností zaniklo, velká řada lidí z různých oborů přišla o práci a všudypřítomná nejistota ohledně perspektivyv zaměstnání podporovala cynismus a nedůvěru. Práce na dálku ještě více ztížila nápravu poškození Worforce Health. Je lidskou přirozeností více důvěřovat a pečovat o lidi, se kterými se fyzicky stýkáte. Pro HR lídry to rozhodně nebude jednoduchý problém.

TIP! Mrkněte na pět trendů v zaměstnaneckých benefitech, které jsou v letošním roce opravdu trendy!


Trend 4: Význam diverzity, spravedlnosti a začlenění

Diverzita, rovnost a začlenění(angl. zkratka - DEI) se týká organizačních politik a vytvoření kultury, která podporuje rovné zastoupení, zacházení a začleňování jednotlivců z různých pohlaví, ras, kultur, náboženství, sexuality, schopností a postižení aj. Bylo prokázáno, že silné DEI v rámci organizace má nespočet pozitivních dopadů na výkon a morálku.

TIP! Chcete-li obsáhlejší diskusi o důležitosti DEI na pracovišti a strategiích pro jeho dosažení, přečtěte si náš článek.

DEI je prioritou mezi HR lídry již mnoho let a v určitých ohledech určitě došlo k pokroku. To znamená, že má před sebou ještě dlouhou cestu, zejména pokud jde o diverzifikaci na úrovni vedení organizací. Poměr mužů a žen je v této oblasti velmi nevyrovnaný. Portál Forbes dokonce uvádí, že manažerský post zastává jen 27 % žen. V nejvyšších vedeních firem je 11 % žen, generálních ředitelek jsou 4 %. Tato ideologická nejednotnost může někdy podkopat jeho dopad na celou organizaci. HR lídři budou pravděpodobně čelit tlaku, aby přišli se strategií pro aplikaci DEIna úrovni vedení organizace. Strategie, jak tomuto trendu čelit, se budou lišit v závislosti na organizaci a otevřenosti vedení změnám.

Pandemie koronaviru má na naše životy neustálý vliv, ale konečně můžeme říct, že to nejhorší máme za sebou. Všímáme si nových příležitostí, budujeme nové strategie, začínáme znovu žít, tohle všechno potřebuje velkou kuráž. Přejeme vám štěstí v realizaci všech cílů a bezproblémové vypořádání se všemi výzvami, hodně štěstí!

Nezapomeňte si také přečíst naše další články. A to třeba, jakých 5 trendů nás v recruitmentu ještě letos čeká, které HR konference stihnete ještě letos navštívit a jak se stát efektivnějším recruiterem.