Firemní kultura: zelené vs červené vlajky

Firemní kultura: zelené vs červené vlajky

Firemní kultura je velmi důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při hledání práce. Když se jako zaměstnanec cítíte jako součást společnosti doceněný, budete se cítit více naplněni svou prací. Podpora zdravé organizační kultury je přínosem i pro zaměstnavatele, protože angažovaní zaměstnanci vytvářejí větší úspěch společnosti. V tomto článku rozebereme tři zelené a tři červené vlajky, na které se zaměřit při hodnocení potenciální pracovní příležitosti.

TIP: Zajímá vás, zda je potenciální pracovní příležitost vhodná právě pro vás? Naučte se, jak vyhodnotit, jestli společnost vyhovuje vám a vašim cílům!


Zelená vlajka: Poslání a hodnoty

Patří zde mise společnosti a její hodnoty. Společnosti s konkrétním posláním dosahují většího úspěchu, protože směřují své úsilí nejen na byznysový výkon, ale i jakým způsobem ho dosáhnou. Kromě toho hodnoty ovlivňují, jak se kultura organizace vyvíjí. Jako potenciální zaměstnanec zjistěte, jestli je mise a hodnoty společnosti v souladu s vašimi vlastními hodnotami.


Zelená vlajka: Umí docenit dobře odvedenou práci

Kultura ocenění zaměstnanců je nesmírně důležitá. Při hledání práce byste neměli přehlížet pocit důvěry a ocenění za to, co pro společnost děláte. Ocenění může zahrnovat slovní poděkování od manažerů zaměstnancům, uznání za dosažené úspěchy větší společnosti nebo celého oddělení nebo odměny a výhody ve srovnání s jinými společnostmi.


Zelená vlajka: Ochrana duševního zdraví

Duševní zdraví je velmi důležité, zejména s ohledem na vysoký podíl zaměstnanců, u kterých se projevuje syndrom vyhoření. Znakem zdravé firemní kultury je jednak pochopení důležitosti duševního zdraví, ale také konkrétní kroky v této oblasti. Podpůrná komunikace, vyhrazené zdroje pro volnočasové aktivity a přiměřená pracovní doba jsou znaky zdravého přístupu k duševnímu zdraví.

TIP: Naučte se využívat výhod zaměstnaneckých wellness programů!


Červená vlajka: Špatně nastavená komunikace

Pozorování způsobů, jakými současní zaměstnanci interagují mezi sebou a s potenciálními novými zaměstnanci, může ukázat vodítka o kultuře organizace. Pokud pozorujete málo interakcí mezi zaměstnanci, může to být známkou nedostatku soudržnosti a důvěry ve společnost. Pokud se setkáte s nejasnou nebo neprofesionální komunikací při interakci s potenciální pracovní příležitostí, berte to také na vědomí.


Červená vlajka: Zavádějící popis práce a vyhýbání se otázkám

Pokud narazíte na pracovní příležitost s nejasným popisem povinností nebo zjistíte, že se zaměstnavatel vyhýbá vašim otázkám o potenciálních povinnostech nebo o společnosti, může to odrážet nezdravou firemní kulturu. Společnost by se neměla vyhýbat sdílení podrobností o firemní kultuře ani byznysu s potenciálními zaměstnanci.


Červená vlajka: Nerovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Společnosti, které stírají hranice mezi pracovním a soukromým životem, vytvořily nezdravý pocit závazku vůči práci na úkor vašeho soukromého života. Nerespektování vašich hranic se může projevit v podobě delších hodin než obvykle a nucené dostupnosti pracovat mimo kancelář, stejně jako pocitu viny nebo selhání, pokud tyto věci neděláte.

Závěrem lze říci, že firemní kultura je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při hodnocení potenciálních pracovních příležitostí. Pozitivní a zdravá firemní kultura je klíčem ke ideálnímu zaměstnání, protože zvýší vaši spokojenost a podpoří váš osobní a profesní růst!

TIP: Přečtěte si, jak se vedení a firemní kultura navzájem ovlivňují.