Jak hledat práci?

Jak hledat práci?

Není rozhodující, jestli jste absolventi a hledáte svou první práci, nebo jste na pracovním trhu už nějaký ten pátek. Důležité jsou především konkrétní kroky a motivace, které vedou k nalezení ideálního pracovního místa. Způsobů, jak hledat práci je mnoho. Proto se podíváme na ideální postupy, které nejčastěji vedou k jejímu nalezení.  

TIP! Absolventi, víme, že to máte na pracovním trhu těžké. Přečtěte si naše tipy, co vám hledání práce ulehčí.


Ujasněte si své představy

Seřaďte si priority, které od budoucího zaměstnavatele očekáváte. Součástí tohoto pomyslného seznamu bývá především finanční ohodnocení, náplň práce, možnosti kariérního růstu nebo firemní kultura. Tento seznam vám může zásadně pomoct při rozhodování mezi více pracovními nabídkami.  


Vytvořte si plán!

Přicházíme ke stěžejní části, jak hledat práci. Vytvořte si kalendář, který bude sloužit k hledání práce. V průběhu hledání si do něj budete zapisovat jednotlivé pohovory, kontaktované firmy a základní informace. Zároveň si upřesněte cesty, přes které budete práci hledat, ať už se jedná o LinkedIn nebo pracovní portály.  


Vytvořte si “perfektní” životopis

Životopis byste měli vnímat jako prostředek k vytvoření prvnímu dojmu. Určitě byste ho neměli podceňovat. Firmy denně dostávají nespočet wordových životopisů bez fotografie, bez nadpisů a bez vytučněných frází. Při tvoření životopisu se soustřeďte na následující kroky:

  • Fotografie - buďte na ní vidět! Třeba fotografie z večírku, kde je dalších 10 lidí, dojem neudělá.
  • Kontaktní údaje - do horní části životopisu patří základní údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Datum narození nebo adresa bydliště do životopisu určitě nepatří.
  • Grafika - existuje mnoho online nástrojů k vytvoření životopisu, volte ale pečlivě, který nástroj nebo šablonu si nakonec vyberete. Hlavně ať je celková úprava čitelná, neobsahuje příliš různých fontů a velikostí písma atp.
  • Chronologické uspořádání - vždy dodržujte uspořádání od vašich nejčerstvějších pracovních pozic (vzdělání) po nejstarší.
  • Logické členění - neskákejte od tématu do tématu, držte jednotnou formu.  

 TIP! Chcete prozkoumat trh a zjistit si něco o nabídkách?


Jak hledat práci na pracovních portálech?

Pracovní portály pomáhají aktivním i pasivním kandidátům. Využívají je totiž i sourceři, kteří dohledávají kandidáty a aktivně je oslovují. Není určitě od věci si na některém vytvořit profil. Ten by měl odpovídat vašemu životopisu. Následná komunikace je následně vedena přes portál, případně přes kariérní stránky konkrétní firmy.

Navíc některé pracovní portály umožňují různorodé kurzy, které jsou při absolvování připsané k vašemu profilu.  


Založte si LinkedIn

Jak všichni víte, LinkedIn je profesní sociální síť, která slouží ke sdílení informací o profesním životě. Při zakládání profilu si dejte pozor na:

  • vhodnou profilovou fotografii,
  • jasné a stručné informace o vašich profesních úspěších,
  • klíčová slova,
  • vyplnění veškerých bodů,
  • obrazový materiál.

Dalším povinným polem v profilu je LinkedIn motto. Nejvhodnějším textem je popis dosavadní pozice, kterou vám LinkedIn automaticky přednastaví.  

V tento okamžik máte základní představu o tom jak hledat práci. Držíme vám palce při hledání vaší vysněné práce!