Kancelářský/remote/hybrid styl práce a jak najít rovnováhu?

Kancelářský/remote/hybrid styl práce a jak najít rovnováhu?

V posledních letech se staly velkým tématem různé způsoby práce, jako jsou kancelářský, remote a hybridní styl. Tyto způsoby práce přinášejí mnoho výhod, ale také mohou být náročné na nalezení rovnováhy. V tomto blogu si tedy přiblížíme, co tyto způsoby práce obnášejí a jak najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

TIP! Přečtěte si o zaměstnaneckých well-being a wellness programech a jděte svým zaměstnancům příkladem!    

Kancelářský styl práce 

Jedná se tradiční způsob práce, kdy zaměstnanci pracují na jednom místě, obvykle v kanceláři, a mají pevně stanovenou pracovní dobu. Tento styl práce má výhody jako sociální interakce s kolegy a jasnou pracovní strukturu, ale může být náročný na dojíždění a omezuje flexibilitu.  

Remote styl práce 

Stává se stále populárnějším, zejména vzhledem k pandemii Covid-19. Zaměstnanci pracují z domova nebo jiného místa mimo kancelář a využívají technologie pro komunikaci se svými kolegy a řešení pracovních úkolů. Remote styl práce nabízí výhody jako flexibilitu a úsporu času a nákladů na dojíždění, ale může být náročný na izolaci a hrozí riziko stírání hranice mezi pracovní a soukromou rovinou.  


Hybridní styl práce 

Kombinuje kancelářský a remote styl práce. Zaměstnanci mají možnost pracovat některé dny v kanceláři a některé dny z domova nebo jiného místa mimo kancelář. Hybridní styl práce nabízí výhody obou stylů práce, ale může být náročný na organizaci a koordinaci s kolegy. 

TIP! Zodpovězte si otázku zda je pro vás firma ideální, pomocí těchto kroků!  


Jak najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem při těchto způsobech práce? Je důležité stanovit si jasný pracovní rozvrh a dodržovat ho. Pokud pracujete z domova, je důležité mít oddělené pracovní místo, které pomůže oddělit pracovní a soukromou rovinu.  

Důležité je také komunikovat se svými kolegy a vedením. V případě remote stylu práce je důležité mít jasnou komunikační strukturu a způsoby, jak se spojit s kolegy a vedením. V hybridním stylu práce je důležité organizovat setkání v kanceláři tak, aby dávala smysl a plně se využila.  

Dalším důležitým faktorem je dodržování pravidel a zásad zdravého životního stylu. Pravidelné cvičení, správná strava a dostatek spánku jsou důležité pro udržení dobrého psychického i fyzického zdraví. Je také důležité umět si odpočinout a vytvořit si pravidelné pauzy během pracovního dne, abyste se mohli soustředit a být produktivní.  

Pokud pracujete v hybridním nebo remote stylu, může být užitečné využívat technologie, jako jsou aplikace na sledování času a produktivity, které vám pomohou organizovat vaši práci a soukromý život.

TIP! Dobrý leadership je důležitý. Přečtěte si o tom jak leadership ovlivňuje firemní kulturu a naopak!  


Závěrem lze říci, že každý styl práce má své výhody a nevýhody a důležité je najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Je důležité stanovit si jasný pracovní rozvrh, komunikovat s kolegy a vedením, dodržovat pravidla zdravého životního stylu a využívat technologie pro organizaci práce. Pokud toto všechno dodržíte, můžete si užívat výhody vašeho stylu práce naplno! 

TIP! Zviditelněte svůj LinkedIn profil pomocí klíčových slov!